Radar · Inrikes

Tankesmedjan som påverkar klimatdebatten

Tankesmedjan Timbro har ett omfattande nätverk och möjlighet att påverka såväl den inhemska som den internationella klimatdebatten.

Svenskt Näringslivs tankesmedja Timbo har en lång historia av att försöka påverka bland annat klimatpolitiken. I en granskning som Supermiljöbloggen gjort lyfts snåriga kopplingar till internationella aktörer, fossilindustrin, svensk media och lobbyarbete i Bryssel.

I tre artiklar beskriver Supermiljöbloggen bland annat hur den marknadsliberala tankesmedjan Timbros internationella nätverk av tankesmedjor, lobbygrupper och utbildningar ser ut. De tittar också närmare på tankesmedjans inflytande på media i Sverige och på kopplingar till olika lobbyorganisationer i Bryssel.

Till exempel ingår Timbro i Epicenter, ett nätverk bestående av nio liberala europeiska tankesmedjor, som i sin tur är grundat och finansierat av Institute of economic affairs, som enligt tidigare uppgifter har fått finansiering från såväl tobaksindustrin och fossilindustrin.

Timbro själva uppger till Supermiljöbloggen att de inte tar emot någon finansiering från IEA aller andra organisationer med kopplingar till fossilindustrin. Men att få uppgifter svart på vitt är i praktiken omöjligt, eftersom tankesmedjor i Sverige inte har någon skyldighet att offentligt redovisa varifrån de får sin finansiering.

Granskningen lyfter också hur Svenskt näringsliv, finansiär till Timbro, är del av den europeiska arbetsgivarorganisationen BusinessEurope, som är en mäktig lobbyist inom EU. Mellan 2017 och 2021 satt svenska Anna-Lena Bohm i en av organisationens kommittéer, samtidigt som hon också satt med i Timbros styrelse. Läckta dokument har tidigare visat hur BusinessEurope lobbat emot EU:s arbete med en skärpning av klimatmålen.

Supermiljöbloggen lyfter i sin tredje artikel också hur Timbro påverkar klimatdebatten i Sverige, med flera kopplingar till Svenska dagbladets ledarsida och dold opinionsbildning på sociala medier. Bland annat berättas hur flera personer med chefspositioner på SvD tidigare jobbat på höga positioner, två av dem som vd, på Timbro. En annan person som återkommande skrivit debattartiklar för tidningen är Björn Lomborg, som gjort sig känd för att skriva artiklar som förminskar allvaret med klimatförändringarna. Han har även gett ut en bok på Timbro förlag och är knuten till Hoover institution, som får ett stort antal donationer från fossilindustrin.