Radar · Miljö

”Orimligt att skydda varenda fågel” – generaldirektör och industri med samma budskap

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

På torsdagen publicerades två artiklar med kritik mot artskydd i skogsbruket. En från skogsindustrin och en från statliga Skogsstyrelsen.

Rubriken på skogsindustrins artikel på DN debatt är ”Omöjligt att ta hänsyn till varenda fågel i skogen” och skogsstyrelsens ”Orimligt att skydda varenda fågel” i Svd.

General­direktör Herman Sundqvist har tidigare fått kritik för sina nära kopplingar till skogsindustrin och för att ha nedmonterat naturvårdsarbetet.

PR-experten och chefsredaktören för tidningen Dagens Opinion, Rolf van den Brink, menar att det är svårt att avgöra om de två artiklarna är en del av en samordnad kampanj mellan myndigheten och industrin.

Utifrån din erfarenhet, är det rimligt att anta att detta är en samordnad PR-insats?

– Det är inte enkelt att avgöra enbart utifrån debattartiklarna. Skogsstyrelsen tog upp fågelfrågan i ett pressmeddelande redan 10 februari. Så bilden av att alla fåglar behöver tas hänsyn till har varit spridd ett tag. Det är en stark bild som förstås är frestande för kommunikationsproffs att ta till. Min erfarenhet säger att det är tidningarnas debattredaktörer som väljer dag för publicering och att det är svårt att samordna två debattartiklar i olika tidningar, säger Rolf van den Brink.

Är det vanligt att generaldirektörer driver opinion gentemot politiker?

– Det är inte vanligt. Regeringen tillsätter ju generaldirektörer och då brukar parterna vara överens om agendan. I det här fallet kan man kanske säga att det till viss del är EU som  generaldirektören argumenterar emot. Han kanske känner att han har visst stöd i frågan från svenska politiker, säger Rolf van den Brink.

Skogsstyrelsen ger beskedet via sin pressansvariga att de inte känner till något om samordning.

Hur har samordningen sett ut mellan myndigheten och skogsindustrierna?

– Jag är pressansvarig och ansvarar för arbetet med att ta fram vårt debattmaterial och jag kände inte till något om deras debattartikel förrän jag läste den i DN, säger Peter Jernberg, pressansvarig på Skogsstyrelsen.

Statliga Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet och ska se till att lagar och regler följs inom skogsbruket. De har befogenhet att exempelvis utdöma vite och föreläggande för skogsägare.