Radar · Politik

Basinkomst och gratis kollektivtrafik bland förslagen från Fi

Från och med helgens valkonferens är det numera enbart Theysir Subhi som kommer att leda partiet under valrörelsen, då Farida al-Abani valt att sluta.

Partiet Feministiskt initiativ har beslutat om sin valplattform under helgens valkonferens. Den innehåller bland annat förslag om att Sverige ska minska sina växthusgasutsläpp till nära noll år 2030, lokala försök med basinkomst samt stopp för vapenexport. 

Med det övergripande fokuset omsorg om allt liv presenterade Feministiskt initiativ sin beslutade valplattform under lördagen. I ett pressmeddelande skriver de att de har tre prioriterade politikområden inför valet senare i år: folkhälsa, miljö- och klimaträttvisa samt mänsklig säkerhet.

På miljöområdet skriver partiet att det inte finns någon “grön tillväxt”, eftersom tillväxt är omöjligt på en begränsad planet. ”En feministisk miljöpolitik innebär att inte konsumera mer resurser än planeten kan producera”, konstaterar de.

Några av de politiska förslag som partiet kommer lyfta är att Sverige ska minska sina växthusgasutsläpp till nära noll år 2030, avgiftsfri kollektivtrafik, kalhyggesfritt skogsbruk samt att ”den som förorenar ska betala de samhällsekonomiska kostnaderna”.

Läxfri skola och basinkomstförsök

På området folkhälsa vill Fi bland annat införa en samlad socialförsäkring, genomföra lokala försök med basinkomst och införa en läxfri skola. De vill också anställa fler inom vård och omsorg, med 30 timmars arbetsvecka och bibehållen lön.

På området säkerhet skriver partiet att ”vi sätter mänsklig säkerhet före territoriell säkerhet och konfliktförebyggande fredsarbete och diplomati före militära satsningar och vapenmakt.”

Bland de förslag som presenteras hittas bland annat att stoppa vapenexporten och ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter. Prevention mot hedersrelaterat våld prioriteras också, liksom att ge våldsutsatta som bott på skyddade boenden förtur till en bostad.

I och med att ena partiledaren Farida al-Abani valt att sluta från och med helgens valkonferens så kommer partiet framöver att ledas av Theysir Subhi, som också varit partiets partiledare sedan mars förra året.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV