Radar · Inrikes

Tunnare snö kan ge ökad risk för laviner

Snöflakslaviner och lössnölaviner.

Naturvårdsverket spår i sina nya prognoser en ökad risk för laviner i vinter. Anledningen är att vintern hittills varit kall och snöfattig. Men om prognosen håller i sig är mer osäkert.

För den som ska ut på fjällresa och åka skidor gäller det att se upp i vinter. Naturvårdsverkets första lavinprognoser för vinterns säsong visar att det är generellt dåligt med snö i den svenska fjällkedjan för tillfället. I västra Härjedalsfjällen och södra Jämtlandsfjällen är snödjupet 10 till 50 procent av normalt snödjup för årstiden.

För den som ska ut med familjen på skidresa gäller det att läsa Naturvårdsverkets lavinprognoser
För den som ska ut med familjen på skidresa gäller det att läsa Naturvårdsverkets lavinprognoser. Foto: Mats Schagerström/TT

Tunnare snötäcke än normalt

– Det vi ser är att det är en snöfattig start i fjällen. Det är tunnare snötäcke än normalt och vi har haft en period med kallt väder länge. Kyla försvagar snö och ett mindre snötäcke har mindre motståndskraft. Det betyder att när all annan snö kommer att lägga sig på det, så kommer det lägga sig på ostadig snö, säger Mattias Tarestad, lavinexpert vid Naturvårdsverkets lavinprognosprogram.

Prognosen är dock osäker. Men tidigare vintrar när snön kommit sent, framför allt vintrarna 2017–2018 respektive 2020–2021, märktes ett tydligt mönster med ökat antal laviner senare under säsongen.

Det är en dålig start men vi kan inte säga helt säkert hur hela vintern kommer att vara och om det faktiskt kommer att vara fler laviner än tidigare.

Varnar för stenar och stockar

För tillfället är dock inte laviner den största faran, då det endast rör sig om en måttlig risk i södra Jämtlandsfjällen, södra Lapplandsfjällen och västra Vindelfjällen, och liten risk i västra Härjedalsfjällen. I stället varnar Naturvårdsverket för att snön kan dölja stenar och stockar.

– Ska man ge sig ut i närtid ska man veta att det inte finns någon bärighet och det farliga är det som är dolt, såsom stenar. När vi väl får snö, ska man hålla koll på snöprognoser. Men det jag säger nu kanske inte gäller vid nyår, säger Mattias Tarestad.

Det är därför extra viktigt att läsa de dagliga lavinprognoserna inför fjällresan eller fjällturen. Prognoserna görs i sex av Sveriges mest populära fjällområden, förutom de tidigare nämnda även Riksgränsfjällen och Kebnekaisefjällen, som ännu inte har bedömts för säsongen.

Om det finns en varning om lavinrisk finns det en del att tänka på. Bland annat att undvika branta lutningar.

– Det måste vara 25 till 30 grader i lutning för att en lavin ska starta – är det flackare blir det ingen lavin. Men man ska även tänka på att vara ute med ett gäng kompisar som man litar på.

Fakta: Fem tips för säkrare fjälltur

Gå en lavinutbildning – grunden för ett säkert beteende är god kunskap. En lavinutbildning ger kunskap om lavinterräng, hur säkra turer kan planeras och hur effektiv kamraträddning genomförs.

Ha alltid med säkerhetsutrustning – i packningen bör alltid lavinutrustning förstärkningsplagg, extra energi och navigationshjälpmedel finnas.

Läs lavin- och väderprognos – lavinprognosen ger information om lavinfaran i ett visst fjällområde. Tillsammans med väderprognosen är den ett viktigt beslutsunderlag för säkrare fjällvistelser.

Planera tillsammans med åkkamrater – diskutera hur och var det är säkert att åka en viss dag, om det finns väderstreck eller höjder och branter i terrängen med större lavinfara.

Var beredd att ändra planen – att ha en plan är viktigt men också att kunna ändra sig. Var uppmärksam på väder- och snöförändringar som går emot er plan.

Källa: Lavinprognoser.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV