Radar · Miljö

Torkan i Europa påverkar hela ekosystem

I den uttorkade floden Tille i Frankrike ligger det döda fiskar på det som en gång var flodbottnen.

Den utdragna torkan som plågar många av Europas länder har lett till rekordlåga nivåer i en rad floder. Detta får också stora konsekvenser för djurlivet i och kring floderna.

Minskat livsutrymme, minskad tillgång på mat och varmare vatten som stressar de vattenlevande djuren. Värmen och torkan kan ha en rad olika effekter på djurlivet. I värsta fall torkar sjöar eller vattendrag ut helt.

– Om vattendrag torkar ut, då torkar hela ekosystemet upp. Det betyder att vi inte kommer ha samma återväxt nästa år då det gäller fisk- eller fågelbestånd. Det kan ta flera år för ekosystemen att återhämta sig, säger Anna Törnroos-Remes, biträdande professor i marinbiologi vid Åbo Akademi, till svenska Yle.

Hon konstaterar att situationen i Europa just nu går att liknas vid ett jättelikt experiment som sker i realtid, även om det är svårt att förutspå exakt vad som kommer att ske.

– Utifrån de bilder jag sett från vissa uttorkade floder i Europa kan man nog säga att det redan haft extrema konsekvenser för ekosystemen. Men hur stora skadorna verkligen är får vi som forskare se på i detalj nu.

I efterhand är det svårt att reparera skador på ekosystemen, men det finns saker man kan göra för att motverka att vattendragen torkar ut, säger hon till Yle.

– Till exempel kan man minska vattenuttag och se över hur man prioriterar med vattenförsörjning. Det är framför allt det vi kan göra. Vi behöver bli bättre på att förutse och arbeta med att förebygga klimatförändringarnas effekter brett i Europa.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV