Radar · Miljö

Fyrar öppnar för alla: ”Speciella platser”

Fyren Pater Noster på Hamneskär utanför Marstrand är en av fyrarna som håller öppet när internationella fyrdagarna firas.

I helgen håller omkring 90 fyrar öppet för allmänheten runt om i Sverige för att uppmärksamma fyrarnas kulturhistoriska värde – och påminna om nyttan de fortfarande bidrar med.

Intressanta öden, äventyr och sjöfartshistorier. Så sammanfattar Jan Olsén, ordförande för Svenska Fyrsällskapet, vad man får lära sig om på de guidade turer som i helgen genomförs på ett stort antal fyrar runt om i landet.

– När fyrplatserna var bemannade var det väldigt speciellt att bo och leva året runt i en sådan miljö. Det finns mycket kulturhistoria och sjöfartshistoria. Man byggde ju fyrarna på platser som var svårnavigerade, så det finns många sjöolyckor noterade i närheten, säger han.

Fantastiskt vackra

Är man ointresserad av historia kanske utsikten istället kan locka.

– Fyrarna ligger väldigt fint i ytterskärgården, det är speciella men fantastiskt vackra platser, säger Jan Olsén.

Närmare 90 fyrar hålls öppna i helgen som en del av firandet av internationella fyrdagarna, som brukar locka omkring 10 000 besökare. Efter två lugnare pandemiår väntas intresset nu vara stort.

En del av syftet med fyrdagarna är att skapa opinion för att bevara fyrar, så att de fortsätter att lysa i tider på satellitnavigering med bland annat GPS tar över.

Blivit viktigare

– Fyrarna längst ut vid kusten har sjöfarten i dag inte så stor nytta av, farledsfyrarna har däremot ett stort nautiskt värde fortfarande. Under kriget i Ukraina har vi sett att gps-systemet störts så att den digitala navigationen inte fungerar, då måste man som navigatör ha en plan b och i det läger växer fyrarna i viktighetsnivå, säger Jan Olsén.

TT: Har du själv någon favoritfyr?

– Jag har för länge sedan jobbat på fyren Landsorts lotsplats på ön Öja, så den är lite extra speciell, säger Jan Olsén.

Närmare 90 fyrar öppnas på olika platser i Sverige, många med guidade turer.

Information om tider och vilka fyrar som har öppet finns på Svenska Fyrsällskapets hemsida.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV