Glöd · Debatt

”Att etablera ett fredsdepartement i Ukraina kan göra skillnad”

I ett efterkrigsscenario där Ukraina genomför reformer och förbättringar, som de som krävs för EU-medlemskapet, kan inrättandet av ett fredsdepartement också vara en viktig del av Ukrainas institutionella och administrativa utveckling, menar debattören.

Den amerikansk politikern Benjamin Rushs idéer om att skapa en avdelning för fred är fortfarande användbara och främjas i dag av organisationer som Peace alliance, skriver debattören.

DEBATT. Efter kriget mot det brittiska imperiet 1775-1783, även känt som den amerikanska revolutionen, skapades USA som politisk nation.

Amerikanska politiker, aktivister och intellektuella som James Madison och Thomas Jefferson blev senare kända som ”founding fathers” på grund av sina handlingar och idéer.

I dag är inte alla grundarna lika kända i den amerikanska befolkningen och en av de mindre kända var Benjamin Rush som förutom att vara emot slaveri och för kvinnors rättigheter också främjade ett av de bästa och mest vågade förslagen – en regering för fred.

Rushs huvudargument var att USA efter kriget mot Storbritannien inte behövde några nya krig eller aggressiva beteenden mot andra länder. Därför menade Rush att USA:s syfte var att främja fredliga relationer och samexistens med andra.

För att förverkliga den visionen förespråkade Rush etableringen av Department of Peace, ett fredsdepartement med en ansluten Peace Academy, alltså en fredsakademi.

Tanken hos Rush var att främja fred för både intern och extern utveckling. Internt i meningen att främja och upprätthålla fredliga, civiliserade och harmoniska relationer mellan amerikaner. Externt genom att främja fredliga relationer mellan USA och andra regeringar och bidra till en fredlig värld.

Som läsare måste man komma ihåg att Rush främjade sådana idéer i en annan situation jämfört med det moderna USA. Att vara amerikansk medborgare under Rushs tid handlade främst om att vara man med vit hudfärg, jordägare och kristen. Det tog inte heller lång tid  innan nya amerikanska politiker började främja krig mot ursprungsbefolkningar och mot Storbritannien under ”Kanadakriget” 1812–1815.

Rushs idéer om att skapa en avdelning för fred är fortfarande användbara och främjas i dag av organisationer som Peace Alliance. Till exempel bygger förslaget för ett fredsdepartement på att man samarbetar och fattar beslut med militären för att på det sättet skapa balans i beslutsfattningen genom inkludera civila, humanitära och fredliga perspektiv.

Tanken på att ha en amerikansk sekreterare (minister) för fred främjas också genom optimistisk, positiv och inspirerande kommunikation.

Att främja fred handlar också om att främja en ”fredskultur” där fredsdepartement också skulle ha ansvar för samhällsutvecklingen, särskilt på lokal nivå. Det innebär att en fredsminister skulle resa runt i landet och besöka lokala fredsråd och medborgare i olika områden för att etablera relationer och dialoger.

Mellanmänskliga relationer och samarbeten beror främst på hur saker och ting görs lokalt när det gäller gemenskap, förtroende och institutioner.

Vikten av att främja fred och bättre relationer återspeglas i dag även i samband med det hemska kriget i Ukraina där etableringen av ett fredsdepartement skulle kunna göra skillnad av flera anledningar.

Det finns en viktig moralisk skillnad mellan Ukraina som en ung demokrati och Ryssland som en gammal diktatur, vilket har global betydelse eftersom demokratier inte för krig mot varandra och även kan integreras i större styrningsenheter, som en världsfederation med ett världsparlament.

I Ukraina behöver nya berättelser och idéer för framtiden skapas, inklusive de om återintegrering och förtroendeskapande när det gäller ockuperade områden i Krim-, Donetsk- och Lugansk-regionerna. De flesta ukrainare vill att landet går med i Europeiska unionen, där fred är en av de viktigaste värderingarna och beteendena i unionens politiska, institutionella och sociala historia.

I ett efterkrigsscenario där Ukraina genomför reformer och förbättringar, som de som krävs för EU-medlemskapet, kan inrättandet av ett fredsdepartement också vara en viktig del av Ukrainas institutionella och administrativa utveckling.

Att skapa fredsdepartement handlar om att förändra och förbättra hur moderna stater ska fungera under detta århundrade. Den historiska idén med nationalstaten är att en nation finns för en stat och en stat finns för en nation.

Medan skapandet av ett fredsdepartement också innebär att en universell/kosmopolitisk stat också existerar för att fungera för brottsbekämpning, fredsbevarande operationer och mänsklig säkerhet som både enskilda länder och världen som helhet behöver för framtiden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV