Radar · Inrikes

Studie: Levnadsstandarden sjunker i invandrartäta områden

Rapporten har tagits fram av Agrifoods economics centre, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Förvärvsinkomsterna har minskat i invandrartäta områden, trots att sysselsättningen har ökat. Det visar en ny rapport från Agrifood economics centre.

I rapporten ”Landsbygden och invandrartäta områden i städer – två perspektiv på ojämlikhet” jämför docenten Martin Nordin inkomstutvecklingen på landsbygden med invandrartäta områden i städerna. Rapporten visar att inkomstskillnaderna inom städer har ökat betydligt mer än inkomstskillnaden mellan land och stad. Trots att sysselsättningen har varit oförändrad i invandrartäta områden sedan 1990-talet, och till och med ökat sedan finanskrisen 2008, så har förvärvsinkomsterna fallit under samma period.

Osäkra anställningar

”En möjlig förklaring är att anställningarna för befolkningen i invandrartäta områden blivit svagare och sannolikt utgörs en stor andel av osäkra anställningar och deltidsanställningar”, skriver Martin Nordin i rapporten.

Vidare konstaterar han att landsbygdens problem är små jämfört med problemen i de invandrartäta områdena, ur ett levnadsstandard– och arbetsmarknadsperspektiv.

”Sammanfattningsvis finns det starka skäl för att rikta mer resurser mot städernas invandrartäta områden om man vill minska ojämlikheten i samhället eftersom levnadsstandarden där sjunkit generellt jämfört med andra områden. För landsbygden har levnadsstandarden främst sjunkit för icke-sysselsatta vilket motiverar riktade insatser mot ickesysselsatta och inte generella landsbygdsinsatser.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV