Radar · Morgonkollen

Allvarliga kränkningar bakom billig citrusfrukt från Marocko

Apelsiner i nät, en lockvara i många butiker.

Risk för tvångsarbete, sexuella trakasserier och diskriminering. Det är exempel på allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörskedjan bakom billig marockansk citrusfrukt som sålts i svenska Coop-butiker, enligt Oxfam.

Det är Coop Sverige som har beställt granskningen av citrusproduktionen i Marocko för att gå till botten med problem i leverantörskedjan. Problemet är generellt för livsmedelsbranschen, enligt hjälporganisationen Oxfam som ligger bakom rapporten.

– Det första och det tydliga i granskningen är att vi ser allvarliga människorättskränkningar i ledet hos Coop, ett ansett svenskt företag, säger Hanna Nelson, policychef på Oxfam Sverige.

Resultatet är inte oväntat – tidigare granskningar av bland annat produktionen av te från Indien, mango från Peru och vin från Italien har visat på liknande problem.

Risk för tvångsarbete

Det som står ut i granskningen av produktionen av citrusfrukter från Marocko är dels den höga risken för tvångsarbete, dels sexuella trakasserier som kvinnliga arbetare tvingas acceptera för att få jobb, enligt Hanna Nelson.

– Arbetare har inget val, de står i beroende till så kallade ”arbetsförmedlare”. Det är väldigt vanligt med säsongsarbete och i desperation tackar arbetare ja, säger hon.

Ofta får arbetarna inte ens ut en minimilön som räcker att leva på, konstaterar Oxfam. En tredjedel av arbetarna får ut mindre än den nationella minimilönen. Formella kontrakt och social trygghet saknas. Under pandemin sades många upp och fick inget stöd från staten.

Granskningen visar också på hälso- och säkerhetsrisker i arbetet och orimligt långa arbetsdagar.

Ändra affärsmodell

Alla arbetare som har intervjuats i granskningen har inte bekräftats arbeta i just Coops leverantörskedja. Enligt Oxfam är det själva affärsmodellen – ofta standard i livsmedelssektorn – som måste ändras för att inte resultera i låga löner och skadliga arbetsförhållanden.

G– år det att sälja apelsiner för 15,50 kilot? Det är inte nödvändigtvis priset mot konsument som är för billigt, utan fördelningen i kedjan, säger Nelson.

– Odlarna får i princip mellan 1 och 5 procent av vad vi köper apelsinen för. Coop och andra livsmedelsföretag tvingar producenten att sälja billigt. Nästa gång är det kanske ett annat svenskt företag och en annan svensk produkt.

Att livsmedelsföretag ofta byter leverantörer för att pressa priserna bidrar ytterligare till risken för kränkningar, enligt rapporten.

Hanna Nelson efterlyser en förhöjd medvetenhet hos konsumenten.

– Man kanske ska börja kontrollera arbetsvillkoren, ha samma medvetenhet kring social hållbarhet som kring grön hållbarhet.

"Svår balansgång"

Mattis Bergquist, hållbarhetschef på Coop Sverige, anser att det viktiga är att arbeta på systemnivå inom dagligvaruhandeln för att trycka på en förändring. Det sker bland annat inom ETI Sverige, ett flerpartsinitiativ för etisk handel.

– Det är väldigt svårt att komma åt problemet eftersom vi som enskild butikskedja är små i förhållande till den globala handeln. Nu handlar vi citrusfrukter från Spanien i stället och det är inte självklart att det ser bättre ut där, säger han.

– Säsongsarbetet i sig är problemet.

Det handlar om ett långsiktigt arbete. Coop kan inte bara sluta sälja billiga citrusfrukter, anser Mattis Bergquist.

– Det är en svår balansgång med prisfrågan kontra att ha transparens hela vägen bakåt i producentledet. Vi behöver sälja apelsiner för att locka in kunder i butiken och samtidigt göra rätt och bättre.

Fakta: Citrusarbetare i Marocko

Granskningen visar på hög risk för arbete under slavliknande förhållanden inom citrusproduktion i Marocko. Säsongsarbetarna står i en beroendeställning som gör dem sårbara för exploatering och övergrepp. Kvinnliga arbetare vittnar också om sexuella trakasserier och könsdiskriminering i form av lägre lön och hinder för att bli befordrade.
Syftet med Oxfams rapport var att granska potentiella eller faktiska kränkningar av mänskliga rättigheter i Marocko, samt vilken makt Coop har för att förändra situationen.
100 arbetare intervjuades under perioden januari till april 2021. Oxfam använde också bland annat interna dokument från Coop, gruppdiskussion med kvinnliga arbetare samt rundabordssamtal med företag, fackföreningar, civilsamhällesorganisationer med flera.
FN:s vägledande principer samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag ligger till grund för studien.
Källa: Oxfam