Radar · Miljö

Naturskyddsföreningen: mängder av nya medlemmar efter valet

Naturskyddsföreningens logga vajar bland träden i en av de många lokala aktiviteter som organisationen anordnar.

Veckan efter valet såg Naturskyddsföreningen en fyra gånger så stor medlemstillströmning som en vanlig vecka. Anledningen till det tros vara att miljö- och klimatfrågorna fick lite uppmärksamhet i valrörelsen.

– Vi ser en snabb tillströmning av medlemmar efter valet. Jag tolkar det som att det både finns ett stort engagemang hos allmänheten för miljöfrågor och att vi som organisation ses som en viktig och stark aktör, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Redan veckorna före valet var antalet nya medlemmar högt jämfört med året innan. Veckan efter valet var tillströmningen dubbelt så stor som veckan innan, och ungefär fyra gånger så stor som en vanlig vecka.

Att många partier inte lyft klimatfrågan och naturfrågor i den utsträckning som krävs kan vara en förklaring, enligt organisationen. Enligt en Sifo-undersökning som de låtit göra finns det också ett mycket starkt stöd bland svenska folket för en tuffare klimat- och naturpolitik.

– Vi tror att många människor känner en stark oro inför framtiden och vill vara med att påverka, säger Johanna Sandahl i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV