Radar · Utrikes

FN till Ryssland: Lämna Ukraina omedelbart

FN:s generalförsamling röstade på onsdagen igenom en resolution om kriget i Ukraina.

FN:s generalförsamling har röstat igenom en resolution som kräver ett omedelbart tillbakadragande av ryska styrkor från Ukraina. Resolutionen fördömer också president Vladimir Putins kärnvapenhot.

Efter två timmars debatt på det extrainsatta mötet röstade 141 av 193 medlemsländer för resolutionen. Kina var ett av de 35 länder som avstod, medan endast fem länder röstade emot.

Resolutionen är inte bindande men en tydlig markering mot Ryssland. Resolutionen ”beklagar” i ”starkaste ordalag” invasionen av Ukraina och fördömer Putins besked att han beslutat att sätta sina förband med kärnvapenkapacitet i beredskap.

Har ändrats

Formuleringarna i resolutionen, som tagits fram av länder i Europa tillsammans med Ukraina, har genomgått flera ändringar de senaste dagarna. En formulering om att resolutionen ”fördömer” invasionen ändrades till ”beklagar”.

Ryssland anklagas av väst för att bryta mot artikel 2 i FN:s stadgar, som kräver att FN:s medlemsstater avstår från att använda hot eller våld för att lösa en krissituation.

Putin har å sin sida åberopat ”självförsvar” enligt artikel 51 i FN:s stadgar i samband med invasionen av Ukraina.

"Det är folkmord"

Den ukrainske FN-ambassadören Sergiy Kyslytsya varnade under debatten för att Rysslands mål är att begå folkmord i Ukraina.

– De har kommit för att beröva Ukraina sin rätt att existera. Det är tydligt att Rysslands mål inte är en ockupation, det är folkmord, sade han i ett tal i generalförsamlingen.

Rysslands representant Vasilij Nebenzia anklagade kort därefter väst för ”öppna och cyniska hot”.

Förutom Ryssland röstade Eritrea, Nordkorea, Syrien och Belarus nej.