Glöd · Debatt

”Vi måste ge mer resurser till psykiatrin”

"Kända psykiatriker och psykologer har de senaste åren mer och mer försökt få fram budskapet om att se fördelar med funktionsvariationer.

Psykisk ohälsa kopplas ofta ihop med svårigheter men det finns även unika egenskaper och talanger hos personer med funktionsvariationer. Experter menar att samhället inte varit så här utvecklat som det är i dag utan personer med funktionsvariationer. Samtidigt finns mycket lidande och svårigheter hos personer med psykisk ohälsa. Det finns mycket kvar vi behöver lära oss för att motverka diskriminering och stigma kring psykisk ohälsa och vi behöver ge mer resurser till psykiatrin, skriver debattören.

DEBATT. Samhällsdebatten om psykisk ohälsa har klarnat de senaste tio åren. Utvecklingen och forskningen har gått framåt. Debatten har öppnats mer och mer i det offentliga rummet. Numera läser och ser vi i medier en ökad tolerans och det gamla uttrycket ”funktionshinder” har bytts ut allt mer till ”funktionsvariationer”, vilket innebär en ändrad syn på psykiatriska diagnoser, vilket är en positiv utveckling. Med den här ökade kunskapen vill jag utveckla ämnet ytterligare.

Kända psykiatriker och psykologer har de senaste åren mer och mer försökt få fram budskapet om att se fördelar med funktionsvariationer. Anders Hansen är ett exempel på detta. Han har skrivit en bok om adhd och menar att personer med adhd har egenskaper som särskild kreativitet och driftighet. Hansen menar att människor med högfungerande autism och bipoläritet har viktiga egenskaper som driver mänskligheten och evolutionen framåt.

Även professor Simon Baron-Cohen menar att det finns fördelar med autism – han menar att personer med autism bär på unika talanger och att de bidragit till mänsklighetens utveckling.

Och jag håller med Hansen och Baron-Cohen om detta. Men det innebär inte att en funktionsvariation innebär fördelar per automatik, då det är så oerhört individuellt. Många lider i tysthet och får för lite eller ingen hjälp. Det vill Feministiskt initiativ ändra på.

Samhället behöver också människor med funktionsvariationer för att utvecklas. Som exempel är många personer med högfungerande autism framgångsrika i it-branschen, många med adhd är duktiga inom kreativa yrken och entreprenörskap och många bipolära har särskilda färdigheter i konstnärliga yrken.

Det finns många fördelar med förkortad arbetstid till sex timmar per dag, och skulle man göra en sådan förändring blir det också till fördel för de med funktionsvariationer, ett sätt att anpassa arbetslivet för dem.

Jag förringar inte att det finns mycket lidande, problemområden och stigma kring psykisk ohälsa. Många med funktionsvariationer kämpar varje dag för sin överlevnad. Feministiskt initiativ arbetar för att stärka vården och psykiatrin, utöka resurserna och öka kunskapen kring psykisk ohälsa för att motverka diskriminering och funkofobi.

Jag drar slutsatsen att mänskligheten inte hade varit så här utvecklad som den är i dag om vi inte hade haft människor med funktionsvariationer. Vi behöver därför ge mer resurser till psykiatrin och andra instanser så att vi fångar upp och ger rätt stöd till dessa människor. De får då möjlighet att utvecklas och använda de unika egenskaper de har inom arbetslivet och i samhället.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV