Radar · Miljö

Nytt beslut från Högsta domstolen begränsar miljöarbete

Trots det beslut som levererades av Högsta domstolen i veckan lovar USA:s klimatsändebud John Kerry att landet kommer att uppfylla de klimatmål som lämnats in till FN.

Tidigare i veckan levererade högsta domstolen i USA ett nytt kontroversiellt beslut som begränsar den amerikanska miljömyndighetens möjlighet att minska koldioxidutsläpp från kolkraftverk. – Det är djupt nedslående, säger WWF i USA.

Under de senaste veckorna har USA:s högsta domstol i uppmärksammade beslut rivit upp den nationella aborträtten och utökat medborgarnas rätt att bära vapen. I torsdags kom ännu ett beslut som upprört landet och världen, då den republikanska och konservativa majoriteten slog fast att den amerikanska miljömyndigheten EPA inte får införa regler för att minska utsläppen från kol- och gaseldade kraftverk. Domstolen menar att sådana beslut inte får fattas av enskilda myndigheter utan måste godkännas av kongressen.

Beslutet är ett bakslag för miljörörelsen och president Joe Biden, som tidigare sagt att USA ska minska utsläppen av växthusgaser med 50-52 procent till 2030 samt tagit sikte på en fossilfri energisektor till år 2035. I och med domstolens beslut kommer det bli betydligt svårare för Biden att uppfylla dessa löften.

Landets klimatsändebud John Kerry meddelade dock i fredags att USA kommer att uppfylla de klimatmål som lämnats in till FN.

– Vi är fast beslutna att uppnå våra mål. Vi kan uppnå våra mål, säger Kerry till AP.

Flera organisationer och aktörer har uttryckt bedrövelse över beslutet.

– Det är djupt nedslående att se Högsta domstolen tolka lagen på ett sådant sätt som begränsar brådskande åtgärder för att tackla klimatkrisen och vår möjlighet att bevara naturen och kunna lösa andra prioriterade miljöutmaningar, skriver WWF i USA, i en kommentar.