Radar · Djurrätt

Vargjakten startar – 27 djur får dödas

Licensjakten pågår som längst till och med den 15 februari.

I dag söndag startar licensjakten på varg. Totalt 27 vargar får skjutas i fem revir, efter att ett jaktbeslut rivits upp av förvaltningsrätten i Luleå.

Länsstyrelserna i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro län och Västmanland har beslutat om licensjakt i sex olika revir.

Förvaltningsrätten i Luleå har dock rivit upp ett beslut om jakt på sex vargar i reviret Prästskogen. Länsstyrelsen i Gävleborg överklagade beslutet till kammarrätten men fick avslag där, tidigare i veckan, enligt P4 Gävleborg.

När licensjakten startar den 2 januari innebär det än så länge att totalt 27 vargar får fällas i reviren Gullsjön, Haraldsjön, Snösjön, Immen och Römskog.

Licensjakten pågår som längst till och med den 15 februari.