Glöd · Debatt

”Utmana fyraprocentsspärren och utveckla demokratin”

Hur ska demokratin kunna utvecklas om inga nya partier kommer in i riksdagen? undrar en grupp debattörer som ligger bakom föreningen Politiskt skifte.

Det är valår i år, men är det verkligen någon idé att rösta på ett parti som inte redan finns i riksdagen? Gruppen Politiskt skifte vill fördjupa demokratin genom att samla småpartier så att de tillsammans kan nå över fyraprocentsspärren, skriver James Brocka, 

DEBATT Det är inte demokratiskt att begränsa politiskt inflytande genom att tillämpa en spärr på 4 procent i en tid då man annars från politiskt håll arbetar aktivt för mer valfrihet åt medborgarna i andra samhällsfrågor.

Demokrati är att lyfta alla individers rättigheter. Du har rätt till en utvecklad och fördjupad demokrati som bygger på din och övriga medborgares delaktighet och ansvar, samt ett politiskt system som gynnar samverkan och enighet.

Varje enskild röst påverkar opinionen och det är dags att även du, som en del av folket blir mer synlig i maktens korridorer, inte bara de kostymklädda lobbyisterna. Varje val har medborgaren funnit sig begränsad av antalet etablerade politiska partier och att behöva gå till traditionella politiker.

Förr har en röst på ett litet parti känts bortkastad. Nu kan kan varje väljare känna att just deras röst blir avgörande, även när de röstar med hjärtat.

Du ska inte behöva vara kändis för att ha rätt till dina demokratiska rättigheter, rättvisa och bli uppsatt på ett partis vallista. Varken märket på kavajslaget eller antalet följare på Twitter skall vara en fribiljett till Riksdagen

I kommande riksdagsval deltar, för första gången i svensk historia, svenska småpartier och ideella föreningar på mer lika villkor. Politiskt skifte är en unik valsamverkan som enar små politiska partier och ideella föreningar med unik insyn, kunskap och engagerade medlemmar i olika samhällsfrågor. Med detta nya valbara alternativ så kommer valet i Sverige 2022 att bli föremål för ännu ett krossat glastak på den politiska arenan i vårt land.

Valsamverkan mellan de berörda aktörerna inom Politiskt skifte baseras på etablerade definitioner och principer för demokratin som är i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Initiativet visar tydligt att folket är redo för framtidens politik, gränsöverskridsande samarbete och en ny väg för demokratiarbete. Det är möjligt att detta samarbete inte kommer att attrahera partier som till exempel Fi eller Medborgerlig samling, men alla som möter de krav stadgarna föreskriver är välkomna att ansöka om medlemskap, hur kontroversiella de än kan uppfattas av många andra.

En avgörande skillnad mellan denna valsamverkan och de sittande riksdagspartierna är, förutom sammansättningen av vallista, de miljonbidrag bekostat av skattebetalare, de etablerade partierna lyfter och lägger på fruktlös plakatpolitik. Detta unika samarbete lyfter konkret sakpolitik utan att slösa med skattebetalarnas medel.
Inför kommande val satsar vi på god representation i riksdagen, baserat på det breda väljarunderlag vi företräder. Den lilla människan är trött och besviken på vad de blivit lovade men som, val efter val, uteblivit.

Utveckling av demokratiarbetet gäller alla som vill vara mer delaktiga när det gäller makt och resursfördelning utan att tvunget vara medlemmar i ett visst parti.

Alla är välkomna att införa ett nytt politiskt skifte i Sverige. Ett skifte som ger mer makt åt dig som enskild individ och de sak- och intressefrågor som du brinner för.

Ska Sveriges riksdag sträva efter mer folklig demokrati eller fortsatt vara en klubb för inbördes beundran och ett orättvist och överbetalt snabbspår för karriärsprång och lukrativ pensionsplan?