Radar · Miljö

Extremväder och klimatkris blev en dyr affär under 2021

Översvämningarna i Europa kostade minst 43 miljarder dollar.

Tio extrema händelser direkt kopplade till klimatkrisen orsakade under 2021 skador för mer än 1,5 miljarder dollar, enligt ny studie från Christian aid. Orkanen Ida i USA i augusti och översvämningarna i Europa under sommaren hör till de i särklass dyraste.

Floderna som drabbade delar av Europa under några dagar i juli i år lämnade efter sig skador och förluster på upp emot 43 miljarder dollar, enligt en ny rapport som hjälporganisationen Christian Aid sammanställt inför årsslutet. Tyskland, Nederländerna och Belgien hör till de värst drabbade länderna. Hus, bilar, människoliv och mycket annat gick om intet. Minst 240 personer dödades.

Den i särklass dyraste klimatkatastrofen enligt Christian aids beräkning var orkanen Ida i USA i augusti. Skadorna och förlusterna efter den uppgår till ett värde av 65 miljarder dollar. De värden som nämns i rapporten täcker endast de materiella förluster som varit försäkrade, vilket i slutändan gör att värdet på det som gått förlorat sannolikt är mycket högre.

Men värst är inte de materiella kostnaderna, vars pris går att mäta i dollar. Extremväder och naturkatastrofer har dödat och berövat människor på sina hem i flera regioner, och flyktingströmmarna på grund av klimatkatastrofer kommer att öka. Ofta är de mest drabbade regionerna de som gjort minst för att påskynda klimatkatastrofens framfart. Ett exempel som lyfts är översvämningarna i Henan-provinsen i Kina, som drev över en miljon människor på internflykt.