Radar · Miljö

Bättre koll på djurmediciner ska minska risk för antibiotikaresistens

Nu ska myndigheterna få bättre koll på vilka djurläkemedel som säljs.

En ny lag som träder i kraft vid årsskiftet innebär att alla apotek måste rapportera in de läkemedel till djur som de säljer. Detta för att såväl myndigheter som veterinärer ska ha bättre tillgång till uppgifter och för att motverka problemen med antibiotikaresistens.

Från den 1 januari måste alla apotek rapportera in de expedieringar av recept på läkemedel för djur som de gör till E-hälsomyndigheten. Det kommer innebära att flera myndigheter får bättre tillgång till uppgifterna och bättre kommer kunna arbeta med tillsynsuppgifter och uppföljningsarbete.

Lagen är en del i regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens.

– En bättre uppföljning och tillsyn av läkemedel för djur kan bidra till att bromsa resistensutvecklingen, sa socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande i höstas när lagförslaget presenterades.

Överdriven användning av antibiotika inom djurproduktion ökar risken för utbredning av resistenta bakterier. Därför har regeringen velat förbättra tillgången på data över resistensläget och försäljning och användning av antibiotika. Även tillgången till data om vårdrelaterade infektioner och spridning av antibiotika till miljön behöver förbättras.

Sedan avregleringen av apoteksmarknaden har uppgifterna om läkemedelsförsäljning inte längre funnits samlade hos en aktör och apoteken har heller inte haft en skyldighet för apoteken att rapportera in vilka läkemedel för djur som säljs, såsom de har för människor. Men med den nya lagen ändras alltså detta.

I lagen ingår också att apotekspersonal ska omfattas av tystnadsplikt även när de expedierar läkemedel för djur.