Glöd · Debatt

”Subventionera inte charterresor under en klimatkris”

Alex Nilsson, klimat- och miljöpolitisk talesperson för Luf, anser inte att regionala flygplatser bör få ökat driftsstöd på grund av pandemin.

Pandemin har gett flygplatserna problem och regeringen vill ge regionala flygplatser ökat driftsstöd. Det vore bättre att försöka minska utsläppen än att subventionera dem, tycker Alex Nilsson från Liberala ungdomsförbundet.

DEBATT Inställda resor och underskott. Det är verkligheten runt om på landets regionala flygplatser. Under tisdagen (1/2 2022) presenterade infrastrukturministern Tomas Eneroth nya förslag på subventioner.

Regeringen vill närmare bestämt öka driftsstödet till kommuner som driver regionala flygplatser med ytterligare 100 miljoner kronor i en ändringsbudget. Detta menar jag är fel väg att gå. 

Flygbranschen har drabbats kraftigt av pandemin, men är ytterligare bidrag från staten lösningen? Jag ställer mig tveksam till det. Problemet är att många regionala flygplatser redan innan pandemin levererade underskott. 2018, två år innan pandemin drabbade Sverige hade bland annat flygplatsen i Örnsköldsvik ett rekordunderskott på 27 miljoner kronor. Även Halmstad City airport hade underskott 2019, 17 miljoner kronor. Både flygplatsen i Örnsköldsvik och Halmstad nämns som flygplatser som ska få ta del av det öronmärkta stödet som ministern presenterade. 

Även om argumenten om skatteslöseri inte vore tillräckliga finns det en annan, kanske viktigare, aspekt, nämligen att detta är fossila subventioner och därmed skadligt för klimatet. Om Sverige ska nå uppsatta klimatmål måste alla former av subventioner som leder till ökade utsläpp fasas ut. Det gäller inte minst för flygen, såväl inrikes som utrikes. Driftsstöd till regionala flygplatser är något som kommer leda till fortsatta utsläpp från Sveriges inrikesflyg, som inte har minskat sedan 90-talet. 

Visst finns det flygplatser som även framöver behöver finnas, däremot bör de inte vara finansierade genom skattepengar. Inte en enda krona bör läggas på att subventionera charterresor från lokala flygplatser, när vi står inför en allvarlig klimatkris. Det är en rimlig princip att varken kommuner eller staten bör subventionera sådant som skadar klimatet. De bör hålla sig till att sköta sina kärnuppgifter. Regionala flygplatser är ett utmärkt exempel på något det offentliga inte ska syssla med. 

Eneroth föreslår nu en fördubbling av stödet, motsvarande 100 miljoner kronor. Troligtvis för att försöka visa på handlingskraft. Jag hade önskat att regeringen istället visade handlingskraft för att minska Sveriges utsläpp.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV