Radar · Djurrätt

Grovt djurplågeri nytt brott i Sverige

Kycklingindustrin är ett exempel på där många djur kan fara illa samtidigt.

Idag röstade riksdagen igenom ändringar i djurskyddslagen som innebär skärpta straff för brott mot djur. Ett nytt brott, grovt djurplågeri, införs också i brottsbalken.

Enligt dagens lagstiftning kan grovt djurplågeri som max ge två års fängelse. Men med den nya lagen som klubbades igenom i riksdagen under onsdagen kommer det nya brottet grovt djurplågeri att ge minst sex månaders och max fyra års fängelse. Definitionen av grovt djurplågeri blir att gärningen är gjord med avsikt eller av grov oaktsamhet. Den ska ha inneburit allvarligt lidande för djuret, eller ha omfattat ett större antal djur, eller annars ha varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Den ideella organisationen djurens rätt, som länge arbetat för att straffen vid brott mor djur skärps, skriver i ett pressmeddelande att beslutet är en viktig seger för djuren.

– Djurens Rätt välkomnar särskilt att det ska tas hänsyn till om många djur farit illa, vilket ofta är fallet när det gäller till exempel kycklingindustrin. Nästa steg bör bli att ta itu med de allvarliga systemfel som finns i djurfabrikerna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

De nya reglerna innebär också en effektivare process när det gäller att utdöma straff för mindre allvarliga överträdelser av lagen. Istället för böter, som utdöms av en domstol, ska nu länsstyrelserna kunna ge sanktionsavgifter. Dessa kommer att ligga på mellan 1000 och 100 000 kronor.

De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 juli i år.