Radar · Politik

Protest mot restriktiv vård för unga

Protest mot hårdare hållning till könsbekräftande vård för unga.

Demonstranter samlades för att marschera mot Socialstyrelsen och överlämna namnlistor mot de nya riktlinjerna för könsbekräftande vård för unga.

Den 22:a februari publicerade Socialstyrelsen en uppdatering av riktlinjerna kring könsbekräftande vård för minderåriga, där de förordar en mer restriktiv hållning.

Det har väckt oro och protester hos bland andra organisationen Transammans och RFSL.

Anna Palbom från Transammans
Anna Palbom från Transammans. Foto: Henrik Persson

– Det blåser motvind just nu i våra frågor. Det är därför vi protesterar, säger Anna Palbom, ledare i Transammans Öst.

På lördagen samlades de till en manifestation med marsch från Rålambshovsparken till Socialstyrelsens kontor på Kungsholm i Stockholm.

Transammans menar att de nya riktlinjerna riskerar leda till en försämrad situation för unga transpersoners hälsa och sociala situation. Förbundet ser dessutom att frågor kring transpersoners hälsa och rättigheter går i fel riktning.

Foto: Henrik Persson
Foto: Henrik Persson

Därför är det viktigt att folk engagerar sig och visar sitt motstånd till förändringarna, menar arrangörerna och är nöjda med uppslutningen på demonstrationen.

– Fantastiskt att så många som ställt upp i enad kamp, säger Elias Fjellander från RFSL Ungdom.