Radar · Politik

”Klimatkrisen är här och nu!”

Över 400 personer samlades i dag på Kulturhuset i Stockholm då Klimatriksdag 2022 inleddes.

400 personer samlas på Klimatriksdag 2022 i Stockholm. Någon enskild lösning på krisen finns inte var deltagarna överens om, utan arbetet mot en bättre värld sker tillsammans.

I dag inleddes Klimatriksdag 2022 på Kulturhuset i Stockholm. Under två dagar samlas över 400 klimatengagerade personer för att diskutera miljö- och klimatfrågor och tillsammans arbeta framåt.

Ytterligare 200 personer beräknas delta digitalt runt om i landet.

– När vi nu tar oss an detta för tredje gången så är det en helt ny tid än det var 2014 och 2018. Det har hänt otroligt mycket sedan dess, sa Jonas Bane, ordförande i Föreningen Klimatriksdagen, i sitt inledningsanförande.

– För bara fyra år sedan när vi hade den förra klimatriksdagen då hade Greta Thunberg inte haft sin första skolstrejk än. I går genomförde hon vecka 189 i sin skolstrejkslista. Det är tydligt att det är en symbol och att den här typen av evenemang fortfarande behövs och kommer att fortsätta att behövas en lång tid framöver. Det finns ingen silverbullet för klimatfrågan och vi kommer alla att behöva jobba med det här så att vi styrs på rätt spår och fortsätter att påverka utvecklingen hela vägen ända in i mål, fortsatte han.

Tema för första gången

För första gången har klimatriksdagen ett tema, “Människan i omställningen”, och under helgen kommer det att ordnas föredrag och panelsamtal kring temat.

Besökarna kan även ta del av alla utställare som finns på plats samt uppleva kulturevemang från de olika scenerna.

Dessutom presenterar föreningen Klimatriksdagen sitt åtgärdspaket “Klimatomställning för Sverige – vad vi behöver uppnå 2035”.

Men viktigast av allt, enligt Jonas Bane, är att ta del av och rösta på de motioner som kommit in.

Sex kategorier

Till Klimatriksdagen har det kommit in 149 motioner på omställning från 187 olika personer och 18 organisationer. Under helgen kommer deltagarna att rösta fram de två bästa ur respektive sex kategorier. De vinnande motionerna lämnas sedan vidare till Sveriges Riksdag.

De sex kategorierna är:

Medborgarengagemang och demokratins utveckling

Livskvalitet och hälsa

Samhällsorganisering och systemförändring

Kunskap, lärande och beteendeförändring

Klimat- och miljörättvisa

Naturresurser, ekosystem och biodiversitet

Ingen av de 149 motionerna gör anspråk på att ensam lösa klimatkrisen. Som flera av talarna konstaterade så är frågan för komplex. Problemen går inte att lösa genom en enda åtgärd, det finns ingen quick fix.

Men tillsammans tar motionerna sig an sex avgörande faktorer för omställningen.

Reflektion över motionerna

Under lördagen reflekterade och diskuterade sex experter kring de inkomna motionerna, årets tema “Människan i omställningen” och gick igenom hur politiken och verkligheten ser ut för de sex områdena. 

De sex var Staffan Laestadius – professor emeritus i industriell omvandling vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Kali Andersson – legitimerad psykolog, Isadora Wronski – Sverigechef för Greenpeace, Maria Wolrath Söderberg – filosofie doktor i retorik vid Södertörns högskola, Leo Rudberg – Jordens Vänner och Daniel Lindvall – doktor i sociologi vid Uppsala universitet.

– Ingen av motionerna har överdrivit hur allvarligt läget är. Det är ett mycket allvarligt läge som vi befinner oss i. Klimatkrisen är här och nu!, sa Staffan Laestadius.