Radar · Miljö

Parisavtalet kan brytas sju gånger om

Tuvalu i Stilla havet, en av de nationer vars själva existens är under akut hot från fossila bränslen.

Sju gånger hela mänsklighetens ”koldioxidbudget”. Så mycket utsläpp blir det om vi bränner alla fossila bränslen vi har tillgång till, framgår av en ny kartläggning.

Den globala uppvärmningen sedan den industriella revolutionen ligger nu på knappt 1,2 grader. Redan det utlöser värre torka, större översvämningar och vildare oväder på stora delar av vår planet.

Det mål världen åtagit sig i Parisavtalet ligger på högst 1,5 graders uppvärmning. Enligt FN:s beräkningar kan vi därmed fortsätta elda fossila bränslen i nio år till – förutsatt att vi sedan slutar tvärt.

De utsläppen skulle bli motsvarande 360 miljarder ton av växthusgasen koldioxid.

Men totalt har vi mycket större reserver av gas, kol och olja än så. Det första registret över hur mycket, The global registry of fossil fuels, lanseras denna vecka. Och der visar att om vi faller för frestelsen att elda vidare för fullt kan konsekvenserna bli oöverskådliga. Totalt skulle utsläppen om vi bränner allt bli runt 3 500 miljarder ton koldioxid, alltså nästan tio gånger så mycket som vi har råd med.

En del länder ser redan sin existens som hotad, bland annat önationer i Stilla havet. Och de hoppas att registret ska hjälpa regeringar och företag i omställningen.

– Det blir ett konkret sätt att förhindra att öarna som är vårt hem förintas, ett hot som för den delen omfattar alla länder i världssamfundet, säger Simon Kofe, Tuvalus utrikesminister.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV