Glöd · Debatt

”Tidöavtalet påminner om andra världskrigets interneringsläger” 

Kan möjligen några riktiga liberaler i riksdagen stoppa denna utveckling på utredningsstadiet? Det undrar debattören.

Regeringens vilja att köra ut oönskade invandrare för tankarna till andra världskriget. Kommer vi att få återuppleva det antisemitiska mötet i Bollhuset i Uppsala 1939? Det frågar sig Ingvar Flink, historiker. 

DEBATT. Grattis Jimmie! En bättre sits än den som Sverigedemokraterna nu fått finns knappast.

SD är inte med i regeringen, men är ändå med genom sin närvaro i regeringskansliet. Det vill säga de kan styra som de vill utan att behöva ta ansvar. De har de tre förlorande borgerliga partierna i ett järngrepp.

M, L och KD tror sig kunna kontrollera SD på samma sätt som de borgerliga i Tyskland ansåg sig kunna kontrollera nassarna 1933. Men det har de faktiskt redan visat att de inte kan.

Vi behöver nog inte befara någon riksdagshusbrand, men kan Putins aggressiva politik motivera undantagstillstånd?

Under andra världskriget upprättades interneringsläger för misstänkta personer i Sverige. En lag antogs som tillät beslag, hus- och kroppsrannsakan och medgav rätten att ”stoppa, fördröja och kvarhålla misstänkt upp till 30 dagar.”

Lägren var små, diskreta barackområden på ödeplatser i skogen. Där placerades oönskade flyktingar men även personer som ansågs vara spioner och sabotörer, beskyllningar som inte ansågs behöva bevisas. Lägren var en typ av undantagstillstånd.

Enligt Tidöavtalet ska
antalet kvotflyktingar minskas från 6400 till 900 per år. De ska hållas isolerade på så kallade transitcenter, medan deras ärenden handläggs och de ska betala en avgift för vistelsen i Sverige.

Särskilt invandrare av olika slag ska eftersökas och undersökas genom  digitala medier och DNA-prov. Myndigheter, som skolor och sjukhus, ska tvingas informera om ”misstänkta personer”, det vill säga invandrare.

Personer ska kunna utvisas på grund av ”bristande vandel”. Personer som ”inte integrerats i det svenska samhället i termer av egenförsörjning, språk eller andra faktorer ” ska inte få svenskt medborgarskap. Och arbetskraftsinvandringen ska skärpas kraftigt, vilket försvårar rekrytering till svenska företag.

Detta betyder att invandrare ska misstänkliggöras, vilket leder till bristande integration i vårt samhälle.

Likheterna mellan motiveringarna till att internera personer under andra världskriget och den borgerliga regeringens motiveringar för att stoppa invandrare och köra ut de som dem inte behagar är tillräckligt många för att skapa oro för Sveriges framtid.

Främlingsfientligheten firar triumfer. Kommer vi att få återuppleva det antisemitiska mötet i Bollhuset i Uppsala 1939?

Kan möjligen riktiga liberaler i riksdagen stoppa denna utveckling på utredningsstadiet?