Glöd · Panelen

Panelen: Vad är din reaktion på Tidöavtalet?

Partiledarna Jimmie Åkesson (SD), Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) presenterade i fredags "Tidöavtalet".

Under Syres vinjett Panelen låter vi representanter för olika organisationer tycka till om en aktuell fråga. Representerar du en organisation som vill vara med eller saknar du någon som du tycker borde tillfrågas? Skicka ett mejl till virve.ivarsson@tidningensyre.se med ditt förslag!

– Sverige går in i en epok med fascistiskt styre där SD styr och håller i taktpinnen utan att ens behöva sitta i regeringen och ta ansvar. Avtalet som helhet genomsyras av en vidrig människosyn och misstänkliggörande av skolelever och de som flyr från förtryck, och vi som lever i förorterna kriminaliseras medan rättssystemet åsidosätts. Därför är det nu dags att artikulera motståndet! 
Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson

–Har just läst energi-och klimatavsnittet. Det präglas av lögner om kärnkraften. Till exempel: ”Nya regler ska införas som förhindrar att politiken godtyckligt stänger ner kärnkraftverk”. Politiken har aldrig stängt ner någon kärnkraft. Det har ägarna gjort av ekonomiska och tekniska skäl. Men detta är nog ett representativt exempel på den kommande regeringspolitikens karaktär och kvalité.
Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Skrämmande! 18 av avtalets 62 sidor vigs åt att nå miniminivå på invandringen. Klimatpolitiken? Den avhandlas på en knapp sida där varken de svenska klimatmålen eller klimatanpassning nämns. Klimat, miljö och stöd till världens fattigaste får helt enkelt backa när högern gynnar upprustning, omänsklig migrationspolitik och skattesänkningar.Likt LUF borde Johan Pehrsson tycka att Tidöavtalets innehåll är motsatsen till den liberala värld L sägs förespråka. Har någon inom L verkligen läst avtalet?
Evelina Sartori Valck, 29 år, handläggare för utbildning och kommunikation, Framtidsjorden

I montaget syns paneldeltagarna Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson, Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Evelina Sartori Valck, 29 år, handläggare för utbildning och kommunikation, Framtidsjorden
I montaget syns paneldeltagarna Carmen Blanco Valer, 63 år, Latinamerikagruppernas urfolkspolitiska talesperson, Jan Strömdahl, 85 år, Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Evelina Sartori Valck, 29 år, handläggare för utbildning och kommunikation, Framtidsjorden. 

Det finns mycket att säga om Tidöavtalet. Det jag absolut inte kunnat släppa är denna mening: ”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svensk gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen”. Den tydliga indelningen i vi och dom hade bara för något år sedan inte kunnat förekomma utanför SD och i övrigt fördömts.
Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Tidöavtalet har förändrat Sveriges långa tradition av solidaritet, mänskliga rättigheter och social rättvisa som centrala principer. Biståndet och mottagandet av kvotflyktingar minskas. Många förslag saknar vetenskaplig förankring. Fokuset på ”bristande vandel” ger bilden av ett samhälle där vi inte längre är lika inför lagen. Avvisad satsning på höghastighetståg och minskad reduktionsplikt är bra, men med ökad kärnkraft fullbordas känslan av en katastrofalt ny inriktning av svensk politik.
Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt

Det är ett högerkonservativt- och nationalistiskt maktskifte sker just nu och Sverige lämnar en era av medmänsklighet bakom sig. Vi överger biståndsmålet om 1 procent av BNI, minskar drastiskt antal kvotflyktingar, ska inför visitationszoner och asyllagen ska anpassas till EUs miniminivå. Och vad gäller klimat- och energipolitik, så ska å ena hand vindkraft ha konkurrensneutrala villkor och kärnkraften ska främjas med 400 miljarder i kreditgarantier från staten. Inte ett ord om minskade konsumtionsutsläpp eller beteendeförändringar hos medborgare, men Sverige ska ändå uppnå Parisavtalet. Ni hör, det går inte ihop. Politiken ska ledas av Liberalerna. Återigen, det går inte ihop. Jag undrar om Liberalerna tycker de är värt det? Några ministerposter för att få möjlighet att driva igenom ett konservativt- och nationalistiskt maktskifte.
Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

I montaget syns paneldeltagarna Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp, Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt och Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning
I montaget syns paneldeltagarna Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp, Gunnar Brundin, 73 år, talesperson för partiet Vändpunkt och Tove Ahlström, 44 år, vd, tankesmedjan Global utmaning. 

– Biologisk mångfald, fattiga, utförsäkrade och naturen, är ord som inte förekommer alls i överenskommelsen. Detta mitt i en akut natur- och klimatkris, och en ekonomisk kris där våra livskamrater, fattiga och utförsäkrade står på frontlinjen. Tidöavtalet avleder oss från det som är viktigt nu, vilket är att organisera oss för att gemensamt på nationell och internationell nivå driva för ett livsnödvändigt systemskifte samtidigt som vi solidariskt stöttar våra utsatta medmänniskor i omställningen.
Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet

Tidöavtalet är en kalldusch på så många sätt. Att sänka nivån på biståndet när behoven i världen är större än någonsin är inget annat än en skandal och visar på brist på förståelse för allvaret. Det är dessutom nödläge för klimatet, men det faktumet tycks vara fullkomligt bortglömt i avtalet.
Anna Stenvinkel, 54 år, generalsekreterare, Forumciv

–Vi har nu en SD-styrd marionettregering som enats om ett slottsavtal för att säkra välfärdsoligarkernas välfärdsplundring och attackera rättsäkerheten. De lovade i valrörelsen att lösa allt på 100 dagar. Nu säger de tre mandatperioder. SD lovade tandvårdsreform och fick en utredning om ett högkostnadsskydd som ska ”mer efterlikna” vanliga vården. Det innebär att all förändring oavsett hur liten blir mer som vanliga vården. Det är ett enormt svek.
Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet

I montaget syns paneldeltagarna Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet, Anna Stenvinkel, 54 år, generalsekreterare, Forumciv och Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet
I montaget syns paneldeltagarna Patrik Opacic, 39 år, Styrelseledamot Basinkomstpartiet, Anna Stenvinkel, 54 år, generalsekreterare, Forumciv och Robin Zachari, 40 år, kanslichef, Skiftet. 

– Enbart det sänkta biståndet kommer drabba miljoner svårt utsatta människor hårt. Men trots allt dåligt i avtalet kommer det mesta gå att återställa efter nästa val. Frågan är bara om S vill det då? Om så inte sker och SD får makten igen så kan Tidöavtalet byggas på med riktigt farlig politik. Därför behöver vi redan nu börja stärka alternativen. 
Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker

– Konstruktionen där en regering i avtal gör sig själva till marionetter måste vara historiskt. Detta i kombination med ett innehåll som i sin karaktär är förskräckande repressivt och vetenskapsfrånvänt bereder väg för en mycket turbulent mandatperiod. Tidöavtalet kan lyckas förena humanister och klimataktivister över hela den politiska skalan till motstånd. Det är min förhoppning. 
William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen

I montaget syns paneldeltagarna Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker och William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen
I montaget syns paneldeltagarna Göran Hådén, 41 år, grön skribent och analytiker och William Grönlund, 47 år, talesperson för Klimatalliansen. 

– Tidöavtalet är ett dråpslag mot klimatarbetet. Det är att i praktiken ge upp på 2030-målet och går tvärt emot näringslivets ambitioner. Det finns bara en lösning – gör om och gör rätt! 
Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

– Det mest galna med uppgörelsen är hur rättssäkerheten prioriteras ner när retoriken om hårdare tag fått företräde. Förutom den uppenbart dåliga migrations- och integrationspolitiken så är jag djupt orolig över miljöfrågorna. Antal gånger som ordet biologisk mångfald nämns i 62 sidor långa avtalet är 0. Miljö nämns 1 gång. Moderaterna har bland annat lovat att ta bort strandskyddet, avverka i skyddade områden och begränsa talerätten för miljöorganisationer. Nu krävs grön kraftsamling mer än någonsin. 
Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet 

I montaget syns paneldeltagarna Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet och Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet
I montaget syns paneldeltagarna Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet och Rebecka Le Moine, 31 år, riksdagsledamot, Miljöpartiet.