Radar · Inrikes

Kommun och region satsar på klimakterieutbildning för anställda

Kunskapen om klimakteriet behöver öka.

Kvinnliga anställda i Partille kommun har i höst erbjudits en utbildning om klimakteriet. Nu följer Västra Götalandsregionen efter.

Halva befolkningen går igenom det, men andelen som har djupare kunskaper om klimakteriet och dess verkningar är betydligt mindre. Vissa går igenom processen utan större besvär, medan andra får påtagliga symptom som påverkar exempelvis sömn och humör, vilket givetvis i sin tur påverkar livskvaliteten. Inte heller inom vården ligger kunskapsnivån där den borde – det är inte ovanligt att kvinnor i medelåldern söker hjälp för olika typer av depressiva symptom utan att vårdpersonal kopplar dessa till övergångsbesvär.

I västra Sverige har Partille kommun och Västra Götalandsregionen valt att inkludera klimakteriekunskap i nya friskvårdssatsningar. Partille kommuns alla tillsvidareanställda kvinnliga medarbetare i åldern 40–60 har under hösten erbjudits en klimakterieutbildning i form av en föreläsning och personlig rådgivning, och även lotsning till vidare vård. Ryktet spred sig till regionen som alldeles nyligen beslutat att satsa 500 000 kronor på att gå vidare med en anpassad variant av utbildningen.

– Rent statistiskt är en stor andel av våra medarbetare kvinnor som upplever klimakteriebesvär i olika utsträckning. En ökad kunskap om dessa besvär ger våra medarbetare en bättre livskvalitet och hälsa, säger Linn Brandström (M), ordförande i personalutskottet, i ett pressmeddelande.

Då vårdyrket ofta betyder pass på kvällar och nätter kommer regionen inte hålla föreläsning som i Partille, utan utbildningen tillgängliggörs digitalt.

– Det är ett sätt att fånga upp kvinnor som har besvär, det påverkar mer än vad man tror. Och visst har de som jobbar inom vissa delar av vården bättre kunskap om klimakteriet, men inte generellt. Vi kommer sätta igång omedelbart med att ta fram utbildningen, säger Marina Olsson, HR-direktör på Västra Götalandsregionen.

Den som efter utbildningen behöver individuell rådgivning får dock själv vända sig till vårdcentralerna, som redan i dag ”omhändertar behovet”.