Radar · Fred

Nordisk fredsallians mot militarism: ”Vill sprida kunskap om vad som sker”

Fredsorganisationer i Norden går ihop för att bilda en gemensam fredsallians.

Nyligen träffades ett fyrtiotal organisationer från bland annat Danmark, Finland, Sverige och Norge för att påbörja arbetet med att bilda en nordisk fredsallians. Som ett alternativ till rustning och militarism, ska nätverket utbyta och sprida kunskap för att främja en nordisk icke-militär freds- och säkerhetspolitik.

Det var under ett fredsmöte i Danmark i fjol, som idén väcktes till att bilda en gemensam allians med fredsorganisationer från hela Norden. Nyligen träffades representanter från ett fyrtiotal olika fredsorganisationer över ett möte på zoom för att påbörja arbetet att bilda nätverket. Totalt deltog uppemot 60 medlemmar från olika länder, såsom Finland, Sverige, Danmark och Norge. Den pensionerade barnläkaren Karin Utas Carlsson, som bland annat har doktorerat i konflikthantering i skolan och i dag är aktiv i flera fredsorganisationer, fanns med bland deltagarna.

– Det finns många fredsorganisationer i våra länder, men inget formellt nätverk för samarbete. Under mötet i Danmark utsågs en grupp människor från varje land som skulle ta tag i detta, säger Karin Utas Carlsson.

Nätverket som ska verka som en motpart till militarism och upprustning, syftar bland annat till att utöka informations- och kunskapsutbytet i dessa frågor mellan fredsorganisationer i de olika länderna

– Vi har beslutat att gemensamt motsätta oss utländska baser och kärnvapen inom våra territorier och bevara Norden och vårt arktiska område som kärnvapenfria zoner. Så det kan exempelvis handla om information kring sådant, som vi utbyter och sprider vidare till befolkningarna. Vi vet generellt väldigt lite om vad som händer i de olika länderna, säger Karin Utas Carlsson.

För att på sikt utveckla och främja en nordisk icke-militär och hållbar freds- och säkerhetspolitik planerar alliansen även projekt och resolutioner riktade till organisationer och politiker. Särskilt fokus riktas mot institutioner som Nordiska rådet och Arktiska råder, som representerar gemensamma kanaler till de nordiska politikerna och parlamenten.

Karin Utas Carlsson
Karin Utas Carlsson. Foto: Markus Carlsson

”Behöver synas”

Men ännu pågår förarbetet. Formellt bildas alliansen i juli, under ett stiftande möte i Danmark, som en kommitté, där Karin Utas Carlsson sitter med i, ansvarar för. Hittills har flera organisationer anmält intresse eller bjudits in för bli en del av nätverket.

– Än så länge försöker vi få klarhet i vilka som vill vara med. Det finns flera stora fredsorganisationer som har uttryckt intresse men som först vill vara med och lyssna på samtalen och idéerna, innan de tar beslut.

I och med att det är ett stort fredsnätverk som utvecklas, finns det en del meningsskiljaktigheter kring vissa frågor, berättar Karin Utas Carlsson. Men det viktiga är att lyfta och arbeta för det som organisationerna har gemensamt, som motståndet mot kärnvapen och utländska baser.

– Det är självklart så att vi inte kommer att kunna uttala oss gemensamt i alla frågor. Men det är inte heller så viktigt. Vi har gemensamma mål och trots det har hittills både samarbetet och informationen oss emellan och utåt varit så otillräcklig. I Sverige vet vi ju hur det var med Natofrågan innan valet, till exempel. Vi fick den inte på bordet, säger Karin Utas Carlsson och fortsätter;

– Det viktigaste är att vi når ut och blir starkare som rörelse. Det påstås ibland att fredsrörelsen inte finns. Men vi finns, vi behöver bara synas!