Radar · Migration

Nästan var fjärde ukrainare på flykt

Nästan var fjärde av Ukrainas 44 miljoner invånare har drivits på flykt sedan Ryssland inledde sitt invasionskrig den 24 februari, här i ett tillfälligt härbärge i en skola i Przemysl i sydöstra Polen.

Nästan var fjärde av Ukrainas 44 miljoner invånare har tvingats på flykt sedan Ryssland inledde sitt invasionskrig i landet för drygt tre veckor sedan, enligt FN.

Ovanpå de 3,2 miljoner ukrainare som flytt till angränsande EU-länder befinner sig nästan 6,5 miljoner ukrainare på flykt i Ukraina, enligt OCHA, FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR handlar det om den värsta flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. De tillägger att utöver de nästan tio miljoner flyktingarna har över tolv miljoner ukrainare fastnat i krigszoner varifrån de inte kan ta sig till följd av de stora riskerna och den omfattande förstörelsen av broar, vägar och bristande information.