Glöd · Under ytan

Blir Ryssland och Israel ockupationskompisar?

Ett par israeliska soldater på en stridsvagn.

Israel ser Gaza och Västbanken som sitt eget gamla land, och på ungefär samma sätt betraktar Putin Ukraina. Det är inte så förvånande att det syns tecken på ett närmande mellan Ryssland och Israel, skriver Per Gahrton.

Nyligen råkade Israels premiärminister Bennet i blåsväder sedan han påstods ha uppmanat Ukrainas president Zelenskij att acceptera vissa ryska krav. Detta sedan Bennet blivit den förste utländske toppolitiker att personligen träffa Putin efter Ukrainakrigets inledning. Uppgiften dementerades i Tel Aviv, däremot inte att Israel avstår från sanktioner mot Ryssland och försöker inta en neutral hållning, vilket utlöst en ilsken USA-varning: Bli inte den sista skyddade zonen för Putins smutsiga krigspengar!

Förståelse trots konflikter

Är då inte Ryssland och Israel hätska motståndare i Mellanöstern, särskilt Syrien? Och finns det inte en lång historia av sovjetiskt och ryskt stöd till PLO och så kallade arabsocialistiska regimer, det vill säga motståndare till Israel?

Jo, men läget kan förändras. En dold faktor är demografisk. Sedan nästan en miljon judar utvandrade från resterna av Sovjetunionen till Israel under 90-talet har Israel haft ett starkt inslag av ryssvänliga och ryskspråkiga invånare. Det har alltså funnits en ganska hög grad av förståelse mellan Ryssland och Israel trots konflikterna i Mellanöstern. Kanske är det en förståelse som nu kan utvecklas i högre grad.

Dagens Ryssland är ju ganska präglat av grekisk-ortodox religion och fientlighet emot islam, trots diverse samarbeten med muslimska regimer i Mellanöstern. Putin utnyttjar religionen på ett sätt som är ovanligt i moderna stater. Också Israel är starkt präglat av religionstänkande, också i konflikt med islam. Här finns en grundval för likartade tankemönster om gudomliga öden och roller, däribland rätten att annektera områden som de anser sig ha uråldrig historisk rätt till.

Faktum är att den israeliska ockupationen av Palestina har många likheter med en rysk ockupation av Ukraina. Israel betraktar Palestina som sitt eget gamla land sedan urminnes tider. På samma sätt betraktar Putin-regimen Ukraina. Liksom Israel underkänner Palestinas anspråk på en egen nationell identitet och framför allt på en egen suverän stat, har ju Putin börjat underkänna Ukrainas anspråk på att utgöra en egen nationalitet med anspråk på att kunna upprätthålla en egen suverän stat.

Vad Israel gjorde

Håller Ryssland och Israel på att knyta en sorts ockupationsbrödraskap? För Israel vore det naturligtvis ganska dramatiskt om en sådan politik ledde till konflikt med stöttepelaren i väst, USA. Men samtidigt är det ett faktum att Israel från allra första början stöddes av Sovjetunionen. Och att Israel under sina första årtionden betraktades som en sorts socialistisk stat. Stalin hade för sig att Israel skulle bli en socialistisk bastion i ett i övrigt västligt dominerat Mellanöstern.

Nu handlar det alltså om att Ryssland håller på att göra en sorts upprepning av vad Israel gjorde redan 1967. Man erövrar ett stort territorium som självt anser sig utgöra en suverän stat och en egen nation, men som ockupanten vägrar att tillerkänna sådana rättigheter.

Det finns flera tecken på att en sorts närmande mellan Ryssland och Israel är på gång. Israel har vägrat att vidta åtgärder mot den rysk-israeliske miljardären Roman Abramovich, som ju har utsatts för sanktioner av flera länder, bland annat Storbritannien. Dessutom rapporteras om ett stort antal privata jetflyg med oligarker från Ryssland som har landat i Israel sedan Putin drog igång sitt överfall på Ukraina.

Israel har skickat humanitär hjälp till Ukraina, men inte någon militärhjälp, vilket ju till och med Sverige har gjort.

Vädjat om solidaritet

Zelenskyj, som har judisk bakgrund, har vädjat till Israel om solidariskt stöd. Ja, häromdagen uttalade han till och med, enligt Times of Israel, en förhoppning om rysk-ukrainska förhandlingar i Jerusalem. Mycket tyder att han har missförstått Israel. Där identifierar man sig inte med en utsatt underdog. Nej, där känner man sig som en regional stormakt – det vill säga mer lik Ryssland än Ukraina.

Kanske tror Bennet att ett ockupationsbrödraskap med Ryssland ska trygga långsiktig annektering av Palestina. Resultatet kan bli det motsatta. Ett av Putinkrigets oförutsedda resultat kan bli att Israel smittas av Rysslands pariastatus. Och när Ukraina överlever fungerar det som förebild för Palestina.