Radar · Politik

Svenskar skeptiska till gemensam utrikespolitik i EU

Sverige och utrikesminister Ann Linde bör driva en fortsatt självständig utrikespolitik anser många svenskar.

47 procent av svenskarna är mot en gemensam utrikespolitik i EU. Motståndet är det starkaste i Europa där de flesta länder ligger på mellan tio och tjugo procent motståndare. 

Sverige har i frågan bara stöd av Danskarna och Slovakerna som också är skeptiska men inte i samma grad som svenskarna. 

EU-kommissionen har genomfört en stor opinionsundersökning om vilka frågor som invånarna i EU tycker är viktigast. 

Sverige sticker ut på flera områden. Både i enskilda frågor och helheten. 

Miljöfrågor viktigast

Majoriteten av EU-länderna anser att den viktigaste frågan att satsa mer på är försvar och säkerhet men bland svenskarna är miljö och energifrågor absolut störst. 

Däremot är stödet stort för ökat försvarssamarbete i EU. Mellan 70 till 95 procent i EU tycker så, med Sverige bland toppländerna med 91 procent stöd.