Glöd · Debatt

”Vilket parti ska jag välja?”

Val till riksdagen 2018, och snart är det val igen.

Annika Rullgård söker ett parti att rösta på – ett parti som vill ändra konsumtionsmönstren för klimatets skull, hålla ett vårdat språk i debatten och ge alla djur rätt till utlopp för sitt naturliga sätt att leva. Med mera. Men finns det något parti som motsvarar kraven? undrar hon.

DEBATT Det är inte lång tid kvar till valet av ledamöter till olika folkvalda församlingar för de kommande fyra åren. För min del är nedanstående aspekter avgörande för vilket parti jag ska rösta på. Punkterna har ingen inbördes rangordning.

• Klimat och miljöhänsyn. Allt levande på jorden lever i en katastrofal klimatförändring som kräver omedelbara förändringar av de konsumtionsmönster och livsstil som råder. Jag önskar se ett parti som presenterar en plan för att ersätta tillväxt med nerväxt, som inser att mer energi och högre konsumtion av alla slag innebär en förvärring av den pågående klimatkatastrofen.

Jag letar också efter ett parti som har en plan för hur den oerhörda kemikalieanvändningen ska minska inom alla områden.

• Skillnad mellan tro och vetande. Från de olika partierna hörs att de vet hur skolan ska bli bättre, kriminaliteten minska, köerna till sjukvården kortas etcetera. Tyvärr bygger dessa utfästelser enbart på tro och tyckande. Jag vill se att varje löfte följs av någon slags evidens. Det är svårt att i politiska frågor att alltid visa strikt vetenskaplig evidens men bättre än tro och tyckande är möjligt. Till exempel kan kunskapsnivån i matematik och naturvetenskap bland de folkvalda höjas. Bättre kunskaper i matematik skulle bidra till att få de folkvalda att förstå det orimliga i tillväxt år efter år.

• Löften. Löften får inte ges om något som man inte har kontroll över. Ingen kan ge löften om till exempel fler poliser, läkare eller lärare. Sådana löften är tomma eftersom det är antalet sökande som styr tillgången.

• Språket. Ett vårdat språk i debatten är ett måste. Debatten måste föras utan pajkastning och den måste vara fri från publikfriande löften som skymmer vad respektive parti egentligen står för.

• Djuretik. Helt inom lagens ramar förekommer ofattbart stor vanvård/djurplågeri av djur i hela världen inklusive Sverige. Djurhållningen inom livsmedelsproduktionen är vidrig. Djur är kännande och tänkande varelser som måste få åtnjuta samma etiska rättigheter som människor, bland annat rätten till sina liv där de får ge utlopp för sina naturliga beteenden. Vilket parti visar inför valet i höst en plan för att ge djuren dessa etiska rättigheter vilket innebär att alla animaliska livsmedel försvinner?

• Jämlikhet. Vi lever i en mycket ojämlik värld vilket även gäller Sverige. Alla borde ha samma ingångslön oavsett längden av teoretisk utbildning. Kort utbildning medför generellt större risker för arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall än de arbeten som kräver längre teoretisk utbildning. Dessa skillnader är fog nog för lika ingångslön för alla. Vilket parti är berett att inom några år börja införa konkreta åtgärder för lika ingångslöner för alla?

För att byta fossil energi till el förekommer på många håll förskräckliga arbetsförhållanden, till exempel för dem som bryter kobolt. Jag vill från både politiskt håll och från marknaden se konkreta åtgärder för att ge dessa människor arbetsvillkor och lön jämförbara med svenska förhållanden.

Hur ska planerna finansieras?

För att kunna avgöra hur och om jag tänker rösta i höst vill jag för varje punkt ovan se hur införandet ska finansieras. Tidsplaner, finansiering och evidens behövs för att vallöften ska vara trovärdiga. Jag önskar se ett parti som törs tala om skattehöjningar och slut på årlig tillväxt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV