Radar · Inrikes

Riksdagen förlänger pandemilagen

Socialminister Lena Hallengren (S) måste nu komma tillbaka med ett förslag om att bara förlänga pandemilagen i två månader.

Riksdagen har beslutat att anta regeringens förslag att förlänga pandemilagen till den 31 maj.
Samtidigt uppmanar riksdagen regeringen att komma tillbaka med ett förslag om att bara förlänga lagen till den 31 mars.

Regeringens förslag som riksdagen antar innebär också att de mest långtgående befogenheterna för regeringen – att besluta om nedstängning och förbud mot verksamheter och för sällskap att samlas på allmän plats – tas bort.

En majoritet i riksdagen vill inte förlänga pandemilagen i fyra månader, som regeringen föreslagit. Men av lagtekniska skäl kan inte riksdagen ändra på datumet, utan måste gå omvägen med ett tillkännagivande om att regeringen ska komma med ett nytt förslag att lagen bara ska förlängas i två månader.

Omfattande befogenheter

Socialminister Lena Hallengren (S) sade i ett möte med socialutskottet i tisdags att regeringen kommer att göra det. Till dess gäller pandemilagen till den 31 maj.

Den så kallade pandemilagen trädde i kraft första gången den 10 januari i fjol och har därefter förlängts till den sista januari i år.

Den innebär att regeringen ges rätt att besluta eller bemyndiga myndigheter att besluta om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om begränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster, samt begränsningar i långväga kollektivtrafik.

Lagen begränsas

Under normala omständigheter är detta beslut som ska fattas av riksdagen.
Tidigare har lagen även medgivit möjligheten att meddela förbud mot att vistas på vissa särskilda platser, till exempel parker, eller att helt stänga ned verksamheter. Den möjligheten försvinner den sista januari.

Förutom pandemilagen, som egentligen heter lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, förlängs även lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV