Radar · Miljö

Vind slår kärnkraft för första gången i USA

Vindkraft är på uppgång i USA.

Onsdagen den 29 mars blev vindkraft den näst största källan till elektricitet i USA och slog därmed både kol- och kärnkraft för första gången. Några veckor senare, den 12 april, hände det igen.

Vind och solenergi har ökat kraftigt i USA de senaste decenniet och står numera för en betydande del av produktionen.

I år väntas dessutom nytt rekord i antalet nybyggda vindkraftverk.

Det är fortfarande en bit kvar innan vindkraften kommer ikapp kol- och kärnkraft mer än enstaka dagar, men avståndet minskar uppger affärstidningen Quartz.

Amerikanska myndigheter räknar med att det kommer ta över tjugo år innan förnyelsebara energikällor når upp till 44 procent av energiproduktionen från dagens 21 procent.

Sverige ligger efter USA när det gäller vindkraft. Endast 17 procent av energimixen kommer från vindkraft.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV