Glöd · Ledare

En krisbudget som glömde klimatkrisen

Finansminister Mikael Damberg presenterade i går kväll regeringens vårbudget på DN Debatt. Det är en bister budget för en bister tid. Kriget och inflationen har gjort sina tydliga avtryck.

Budgeten innehåller satsningar på 35 miljarder. Fokuset är att hantera det förändrade säkerhetspolitiska läget, hushållens ökande kostnader, motverka kriminaliteten och fortsatt hantering av pandemin. En krisbudget helt enkelt. 

Allt är inte dåligt. Att stärka vår försörjningsberedskap i kris och förbättra ekonomin för pensionärer och barnfamiljer kan många ställa sig bakom. Men den tråkiga ovanan att använda biståndsbudgeten till flyktingmottagande är tillbaka. Vi står inför en global matkris och en pandemi som slagit hårt mot världens fattiga. Biståndet behövs mer än någonsin. Sverige har råd att stå fast vid åtaganden till världens fattiga och de mest utsatta.

Mest anmärkningsvärt är dock vad som saknas bland de åtgärder finansministern sätter fokus på när han presenterar sin krisbudget. 
Satsningar för att motverka den viktigaste krisen – ni vet det där med ett enormt existentiellt hot mot mänsklighetens framtid – lyser med sin frånvaro i finansministerns debattartikel. Inte ett ord om klimatet. En halv sats om vikten av gröna jobb. I själva budgeten återfinns en bonus för elbilar och en mindre satsning på tåg. Men inget som minskar utsläppen här och nu. Regeringen räknar dessutom med en sänkning av klimatbudgeten kommande år på nästan 8 miljarder. Det är ungefär en tredjedel av dagens budget.

Jag har skrivit detta många gånger på ledarplats sedan kriget började: vi kan inte längre bara hantera en kris i taget. Det är nu det behövs massiva insatser för klimatet. Det börjar bli mitt eget Karthago. Precis som den romerska senatorn som avslutade alla sin anföranden med ”för övrigt anser jag att Karthago bör förstöras” måste vi upprepa att satsningar på klimatet inte kan upphöra så fort andra kriser dyker upp.

Kriserna hör dessutom ihop. Utan vårt beroende av rysk olja och gas hade Putin inte haft de ekonomiska musklerna att invadera Ukraina. Ekonomin hade även varit mer stabil utan dessa ständiga svängningar kring priserna på fossila bränslen.

Den pandemi som drabbat oss och det krig vi nu ser ger oss möjligheten att ställa om vår livsstil och minska vårt beroende av fossila bränslen. 
Det sker inte av sig självt. Det kräver tydliga prioriteringar i budgeten. Jag föreslår ett litet tillägg till vårpropositionen: ”För övrigt anser Regeringen att jorden inte bör förstöras.”

Alla som engagerar sig för demokratin!

Enligt forskarna går vi alla runt med plast i lungorna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV