Glöd · Debatt

”Alla partier måste prata om elektrifieringens baksidor”

"Kärnkraften medför alltid risker för radioaktiv strålning och ingen lösning för hur avfallet ska slutförvaras i 100 000 år finns", skriver Annika Rullgård.

Det brådskar att få slut på tillväxten och tron att rika länder kan fortsätta med sin höga konsumtion, menar debattören.

DEBATT. Sveriges Radio hade den 30 augusti ett program om de stora naturvärden som hade förstörts för evigt när vattenkraften hänsynslöst byggdes ut. Stora Sjöfallet ansågs vara ett av de mest magnifika vattenfallen i Europa innan det och andra naturvärden offrades för vattenkraftsutbyggnaden från början av 1900-talet och ett halvsekel framåt.

Nu står vi mitt i en ny omgång av diverse projekt för att främja en ökning av elanvändningen. Jag skräms dock av att ingen under den nyss avslutade valrörelsen tog upp frågan om vad denna elektrifiering kostar i form av naturvärden som har och kommer att få stryka på foten – för att inte tala om  lidande för djur och människor.

Installation av solceller för elproduktion uppmuntras och köp av eldriven bil likaså. Tyvärr framkommer aldrig vad laddningsbara batterier för bland annat elbilar kostar i mänskligt lidande i form av sjukdom och död hos dem som tar upp kobolt ur marken i Kongo. Aldrig nämns att mer än 60 procent av den kisel som används i solceller kommer från Kina och aldrig nämns hur arbetsmiljön är för dem som arbetar med detta kisel.

För att få tag i tillräckligt med mineral för den elektronik som behövs i elbilar och i installationer av solceller krävs att gruvor öppnas både i Sverige och annorstädes. Enligt svensk lag är all gruvdrift miljöfarlig verksamhet.

Vindkraftverk har baksidor som sällan påtalas. Dels påverkas platsen där själva anläggningarna byggs men nya vägar påverkar även kringliggande områden negativt för fauna och flora. Partiklar  som slits bort från vindkraftverkens vingar talas det inte heller om.

Fler och större kraftledningsgator kommer också att leda till förstörelse i de områden där de  dras.

Till detta kommer alla rop på mer kärnkraftverk men kärnkraften medför alltid risker för radioaktiv strålning och ingen lösning för hur avfallet ska slutförvaras i 100 000 år finns.

Den över allt härskande tron på tillväxt och icke-existerande tekniska lösningar som råder är farlig för allt levande på Jorden. All tillväxt orsakar dessutom mer och mer avfall som blir svårare och svårare att hantera.

Men ingen – vare sig de som företräder olika partier eller journalister – tar upp de stora samhällsproblem som den omhuldade elektrifieringen och den dyrkade tillväxten orsakar.

Elektrifieringens baksidor måste tas upp av dem som blivit valda till olika folkvalda forum i valet den 11 september. Att låtsas som att dessa problem inte existerar är en form av desinformation helt i klass med diktaturer.

Jag ber därför nu att samtliga partier i Sverige talar om hur de avser lösa de problem som jag beskrivit ovan.

Det brådskar att få slut på tillväxten och tron på att elektrifiering gör det möjligt att fortsätta med den höga konsumtion som rått alltför länge i de rika länderna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV