Radar · Inrikes

Studie: Depressiva symtom vanligare i familjer där en lönearbetar

Småbarnsföräldrar som lever i länder med god tillgång till barnomsorg men där bara ev av de vuxna har ett avlönat arbete tenderar att må sämre, jämfört med familjer där båda lönearbetar, enligt en ny studie vid Umeå universitet.

Specialiserade roller inom familjen behöver inte fungera bättre för föräldrar med små barn. Tvärtom, risken för depressiva symtom är större i barnfamiljer där bara en av föräldrarna lönearbetar, jämfört med familjer med två löneinkomster. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

Med hjälp av svar från över 7000 män och kvinnor i 25 europeiska länder och med barn i förskoleålder har Anna Baranowska-Rataj, docent i sociologi vid Umeå universitet, undersökt hur olika föräldraroller inom familjen tenderar att påverka den psykiska ohälsan bland de vuxna. I studien fokuserades specifikt på hur föräldrarnas psykiska mående påverkas av om de har ett betalt arbete eller inte.

Resultatet visar att depressiva symtom bland föräldrar är mer förekommande i familjer där bara en av dem har en löneinkomst, jämfört med barnfamiljer med där bägge föräldrarna har ett avlönat arbete.

Skillnader mellan länder

Skillnaderna i det psykiska måendet skiljer sig också åt beroende på tillgången till barnomsorg. I barnfamiljer som enbart har en ”manlig familjeförsörjare” och lever i länder med god tillgång till barnomsorg, tenderar de vuxna att må än sämre, jämfört med de som har motsvarande fördelning men lever i länder med sämre tillgång till barnomsorg.

– Det kan finnas flera förklaringar till detta mönster. God barnomsorg minskar konflikten mellan arbete och privatliv bland dubbelarbetande par och skapar bättre möjligheter att ta jobb som innebär fler arbetstimmar, vilket också innebär högre inkomster för arbetande föräldrar. Bättre förtjänstmöjligheter kan i sin tur minska risken för ekonomiska svårigheter och därmed begränsa depressiva symtom i familjer med två inkomsttagare. Ett ökat socialt tryck på hemmaboende föräldrar att börja lönearbeta kan vara en annan förklaring, säger Anna Baranowska-Rataj i ett pressmeddelande.

Mest förekommande är depressiva symtom i småbarnsfamiljer där båda föräldrarna är arbetslösa.

– Detta resultat ökar förståelsen av de långsiktiga konsekvenserna av föräldrarnas uppdelning av det betalda arbetet. Med tanke på att det är mest sannolikt att familjer blir helt arbetslösa när en manlig familjeförsörjare förlorar sitt jobb, innebär specialisering av roller i familjen, förutom att det försämrar föräldrarnas välbefinnande på kort sikt, en långsiktig risk för övergång till dubbel arbetslöshet. Detta är förknippat med ännu allvarligare psykiska hälsoproblem, säger Anna Baranowska-Rataj.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV