Glöd · Ledare

”Liberalism” 2022

• Slopad organisationsfrihet.

• Utvisning av ickedömda.

• Asylsökande ska tvingas betala processen själva.

• Slopad preskriptionstid för asylsökningar.

• Utvisning utifrån levnadssätt (vandelsprövning).

• Anmälningsplikt för asylsökanden.

• Anonyma vittnen och kronvittnen.

• Visitationszoner.

• Ökad hemlig preventiv avlyssning.

• Utökad kameraövervakning.

• Tiggeriförbud.

• Migrationen på en absolut lägsta tillåtna nivå i världen.

• Minskat mottagande av FNs kvotflyktingar med 85 %.

• Familjeåterförening dras ner till ett minimum.

• Möjlighet att dra tillbaka medborgarskap.

• Kraftig återvandring.

• Enprocentsmålet avskaffas och biståndsbudgeten minskas kraftigt.

• Utredning av grundlagen.

• Klimatpolitik som omöjliggör Sveriges chanser att nå klimatmålen.

• Skattesubventioner på fossila drivmedel.

• Kraftigt minskad reduktionsplikt som ger 55 miljoner ton mer koldioxid utsläpp per år.

• Dubbla straff för gängkriminella.

• Godtycklig längd på straffet ”förvaringsdom”.

• Anmälningsplikt på kommun/myndigheter för  papperslösa.

• Begränsning av den humanitära skyddsgrunden.

• Rätten till tolk och offentligt ombud under asylprocessen slopas.

• Flyktingar ska tvingas att uppehålla sig i transitcenter hela asylprocessen.

• Lojalitetsförklaring för att bli medborgare.

• Återkallande av uppehållstillstånd så fort asylskälet inte längre finns kvar.

• Förbud för kommuner att betala ut bistånd till behövande som inte har uppehållstillstånd.

• Obligatorisk språkscreening på BVC.

• Anmälningsplikt i skolan.

Tänk att det skulle bli Liberalerna som monterade ner de mänskliga fri- och rättigheterna och den liberala demokratin  i Sverige. Tack som fan för det, Johan Pehrson!