Glöd · Debatt

Politikerna tycks ha släppt ansvaret för framtiden, det har inte vi!

Rebellmammorna uppmanar oss att ta plats på gator och torg med dem.

”Vi oroar oss över att våra politiker inte tar klimatkrisen på allvar utan istället far med osanning och agerar tvärtemot vetenskapen.” -skriver representanterna för Rebellmammorna i sin debattartikel innan vi uppmanas att sätta oss på gator och torg med dem på lördag.

Söndagen den 20/11 är det barnkonventionens dag. Sedan ett par år tillbaka utgör FN:s barnkonvention svensk lag. Enligt den ska staten alltid anlägga ett barnperspektiv och till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. 

Vi är mammor. Vi är oroliga mammor. Vi oroar oss över att våra politiker inte tar klimatkrisen på allvar utan istället far med osanning och agerar tvärtemot vetenskapen. Vi är oroliga för att våra politiker inte anstränger sig till det yttersta för att säkerställa våra barns överlevnad och utveckling. 

Vi förstår om även du är orolig. Vi förstår också om du istället för att känna rädsla vill lyssna på våra politiker när de gång på gång försöker övertyga oss om att allt är lugnt, att vi kan skynda långsamt och att om vi inte klarar det nu, så klarar vi det sen. Vi förstår om du vill sticka huvudet i sanden och slippa tänka på att vi är på väg mot en oviss och livsfarlig framtid.

Vi förstår allt detta för att vi har känt och känner samma sak. Samtidigt har vi också ställt oss frågan: Hur kan jag vara förälder i en värld som blir allt varmare, där jag känner ovisshet och rädsla istället för nyfikenhet och lycka inför mina barns framtid? Vi går mot en framtid som är så annorlunda än den vi känner till att vi knappt kan föreställa oss vad som kommer att hända. Och vårt lands ledning har släppt ansvaret för den framtiden.

Vi förstår om du är livrädd, det är vi också. Men vi vägrar att släppa ansvaret. Vi vägrar ge upp och vi vägrar titta bort. Och vi vill bjuda in dig att ta det ansvaret tillsammans med oss. 

Rebellmammorna samlar mammor som inte vill stå tysta och se på längre. Tillsammans med vår moderorganisation Extinction Rebellion och syskonorörelser så som Rebellpapporna kämpar vi för att synliggöra den pågående klimatkrisen och ställa krav på våra makthavare. 

För att åstadkomma förändring behöver vi först våga ta in vad som pågår. Låt oss börja tala med varandra om att vi befinner oss i en kris och om att tiden faktiskt håller på att rinna ut. Låt oss gå samman och finna kraft och stöd i varandra, och tillsammans agera för att skapa  den opinion som krävs om politiker ska kunna fatta de beslut som vetenskapen så tydligt säger behövs!

Låt oss tillsammans ta ansvar för barnens framtid, men också för varandra. Många av de mammor och allierade som anslutit sig till Rebellmammorna vittnar om den förlösande känsla det varit att få dela sorg, oro och ilska. Vissa har burit på känslorna under många år men inte kunnat eller vågat dela dem. 

Vi känner och tycker olika och vi lever på olika sätt, och tycker att problem kan ha olika lösningar. Men vi förenas i en önskan om en värld som går att leva i. Vi inser att det kräver förändring, och vi är beredda att förändra oss.

Du som också önskar det mest självklara; en säker framtid för dig själv, för dina barn och för alla barn på vår enda planet: Kom med. Låt oss visa både barn och unga att det finns vuxna som tar ansvar och att vi klarar av att både se verkligheten, och att agera.

Låt oss göra allt vi kan. Tillsammans.

Lördagen den 19/11 sätter sig Rebellmammorna än en gång på gator och torg runt om i Sverige för att dela och visa vår ilska och förtvivlan. Vi är många och blir hela tiden fler. Vi drivs av kärlek, omtanke och ansvarstagande. Vi har bilden av våra och alla barn på näthinnan, och vi kräver åtgärder för att skydda dem och deras rätt till överlevnad och utveckling.

Vi ses i: Malmö, Visby, Göteborg, Skövde, Göteborg, Nyköping, Stockholm, Falun, Uppsala, Luleå och Skellefteå. Vi ses i Facebookgruppen Rebellmammor i Sverige. Vi ses på caféer och pubar där vi delar känslor och idéer. Välkommen att ansluta dig!