Radar · Miljö

EU-topp: måste bryta beroendet av rysk olja och gas

EU-kommissionär för energifrågor Kadri Simson håller pressträff tillsammans med Sveriges energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

EU har höjt sina ambitioner kring energiomställning kraftigt. ”Enligt vår plan kan vi bli oberoende av rysk import innan det här decenniets slut”, säger Kadri Simson, EU:s energikommissionär på besök i Sverige. Men att sänka drivmedelsskatten till under EU:s miniminivå som oppositionen vill kan bli svårt, konstaterar hon.

Bara några hundra meter från presskonferensen med EU-kommissionären och Sveriges energiminister Khashayar Farmanbar (S) pågår bränsleupproret.

Människor har samlats framför riksdagen för att gå in till kammaren och en interpellationsdebatt med finansminister Mikael Damberg (S). Priserna på drivmedel måste ned, reduktionsplikten och skatten behöver sänkas, är deras budskap till politikerna.

Kadri Simson från Estland är på sitt andra besök i Sverige sedan hon tillträdde som en av EU:s 27 kommissionärer.

EU måste bryta beroendet av rysk olja och gas, säger hon. Kommissionen har presenterat en plan på hur importen av fossila bränslen från Ryssland kan minska betydligt till årsskiftet.

Uppemot 50 miljarder kubikmeter ryskt bränsle kan ersättas av andra länder, som USA och Qatar. Norge, Algeriet och Azerbajdzjan transporterar gas via pipelines och kan ersätta en del gas, enligt Kadri Simson.

EU-länderna kan också fördubbla produktionen av biobränsle inom ett år. Samtidigt behövs bättre energieffektivitet då bättre isolerade hem konsumerar mindre, framhåller hon.

– Vi kommer rikta in oss på rysk gas, som transporteras via en pipeline. Det blir inte så lätt för Ryssland att hitta andra marknader snabbt.

"Respektera EU"

I Sverige pågår en intensiv debatt om priset på bensin och diesel, som stigit kraftigt sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Dieseln kostar under torsdagen 24,77 kronor och bensinen 20,69 kronor.

Regeringen vill sänka drivmedelsskatten till EU:s miniminivå, vilket skulle ge knappt två kronor lägre literpris vid pump. En majoritet ifrån oppositionen vill sänka skatten mer och få till en sänkning på fem kronor för diesel och fyra för bensin.

Regeringen uppmanas att gå till Bryssel för att förhandla fram en lösning.

– Medlemsstater kan bestämma skattenivån nationellt, men i energiskattedirektivet finns miniminivåer på skatt på fossila bränslen som du måste möta, säger Kadri Simson och fortsätter:

– Det här är överenskommet mellan alla medlemsstater. Det här kräver enighet från medlemsstaterna för att förändra. Om länderna skulle hitta enighet om att ändra i energiskattedirektivet så måste 27 vara med, då är en förändring möjlig. Fram till dess måste du respektera EU-regler.

TT: En lång och svår process?

– Ja, verkligen.

Miniminivån är där för att främja alternativ till fossila bränslen, framhåller hon.

– Så jag tycker att gå ned miniminivån är ett stort steg.

"Skulle inte ge effekt"

Oppositionen vill även sänka reduktionsplikten, det vill säga andelen biobränsle som måste blandas in i tanken, medan regeringen vill frysa nivåerna. I år ligger andelen på 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin.

Annars ska reduktionsplikten höjas successivt fram till 2030 och då vara 66 procent för diesel och 28 procent för bensin.

Reduktionsplikten regleras genom nationell lagstiftning och är inget EU bestämmer över.

Energiminister Khashayar Farmanbar framhåller att den bensin som tankas i dag köptes in av bränslebolagen redan förra året. För att ge effekt måste man vara ute i god tid, menar han.

– Att sänka reduktionsplikten i dag skulle inte ge någon priseffekt vid pumpen.

TT: Men varför inte avisera att ni sänker den nästa år?

– Reduktionsplikten är vårt bästa sätt att minska mängden fossila bränslen – Putinolja och oljeschejk-olja – i våra tankar och ersätta med biobränsle. Så långsiktigt är det en väldigt bra lösning. Här måste man kunna ha två tankar i huvudet samtidigt.

– Jag älskar reduktionsplikten för den ser till att vi inte har Putinolja i tanken, jag älskar inte reduktionsplikten för att den kan dra upp priset under tiden vi inte producerar tillräckligt med biodrivmedel, säger Khashayar Farmanbar.

Sänkt moms på drivmedel bedöms inte heller genomförbart, enligt finansdepartementet.

Ryska motsanktioner

EU-kommissionär Kadri Simson säger att marknaden nu reagerar kraftigt på råoljepriset samt den osäkra framtiden kring Rysslands krigföring. Om beroendet av rysk olja och gas bryts kan priserna gå ned.

– Vi har höjt våra ambitioner kraftigt. Enligt vår plan kan vi bli oberoende av rysk import innan det här decenniets slut.

Hon varnar för att Ryssland kommer slå tillbaka med motsanktioner nu när EU sjösatt fyra sanktionspaket.

– Om de skär av gasleverans till Europa måste vi vara beredda. Det skulle betyda en stor kostnad för vår ekonomi också. Men i den situationen vi är, där vår granne slåss för sin självständighet och frihet, så måste vi vara beredda att betala priset.