Radar · Utrikes

Hultqvist: Ökad närvaro från USA under ansökan

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) under onsdagens möte i Pentagon.

USA lovar ökad militär närvaro i Sveriges närområde under perioden fram till ett Natomedlemskap, säger försvarsminister Peter Hultqvist efter onsdagens möte med sin amerikanske kollega i Washington. ”Vi har diskuterat marin närvaro, flygnärvaro, arménärvaro och att hantera cyberhot tillsammans”, säger Hultqvist till TT.

Hultqvist (S) var inbjuden till USA:s försvarsdepartement Pentagon i Washington för att diskutera säkerhetsläget i Europa och den svenska Natoansökan med försvarsminister Lloyd Austin under onsdagen.

En prioriterad fråga från svenskt håll som diskuterades var vilken typ av stöd som kan vänta från USA fram till dess att Sverige ingår i Nato och omfattas av alliansens gemensamma skydd.

– Då har vi diskuterat marin närvaro, flygnärvaro, arménärvaro och att hantera cyberhot tillsammans. Och här finns en planering med aktiviteter och övningar under det här gråzonsläget. Och det är väldigt viktigt för oss att så är fallet, för om det är så att man från rysk sida avser att vidta något negativt har vi ”back up” där på ett bra sätt, säger Hultqvist.

TT: Innebär det att vi kommer se en sådan militär närvaro i närtid?

– Ja, så kommer det att vara.

"Värderingskonflikt"

Det rör sig dock inte om de säkerhetsgarantier som gäller för fullvärdiga Natomedlemmar.

– Natos garantier bygger på en försvarsplanering där man ingår i det kollektiva försvaret, det gör vi inte i nuläget, utan vi är i en gråzonsperiod. Men att USA, Storbritannien och andra länder uttalar det här så pass tydligt är ändå ett sätt att klargöra att vi har ”back up” om något händer. Och de här konkreta förberedelserna som nu görs är ytterligare belägg för att det är seriöst och på allvar.

Mötet med Lloyd Austin präglades enligt Hultqvist av en samsyn i de stora frågorna.

– Vi har en gemensam syn på utvecklingen i Ryssland, då vi tydligt ser att det är ett auktoritärt och totalitärt samhälle, som ställs mot det demokratiska Europa – och det här är grunden, det handlar om en värderingskonflikt.

Det finns även samsyn kring vikten av stödet till Ukraina, konstaterar Hultqvist, och säger att ytterligare stöd från svensk sida nu förbereds.

– Men vi får återkomma på den punkten.

Turkiets invändningar

Frågan om det turkiska motståndet till Sveriges och Finlands Natoansökan togs också upp mellan försvarsministrarna. Men Hultqvist vill inte gå in på hur USA eventuellt skulle kunna hjälpa till.

– Jag kan inte berätta vad vi sade på den punkten, däremot är vår ambition att dialogvägen försöka klara ut den här situationen. Vi vill klara ut det här så fort det går, säger Hultqvist.

Innan mötet med Austin träffade Hultqvist ledamöter i representanthuset och senaten – och det samlade intrycket är att det finns ett ”stort och brett stöd” för Sveriges ansökan till Nato.

– Man vill att det här ska kunna beslutas i det amerikanska systemet så fort som möjligt. Jag uppfattar också att man är beredd att från olika håll driva på för att så ska bli fallet, säger Hultqvist till TT.