Radar · Utrikes

Fler än 100 000 saknas i Mexiko

Kvinnor med fotografier av saknade personer under en demonstration i samband med mors dag i Mexico City den 10 maj.

Fler än 100 000 personer är registrerade som saknade i Mexiko.
Kriminella gäng tros ligga bakom de många bortförandena, och människorättsorganisationer – som menar att mörkertalet är stort – kräver nu krafttag för att hantera problemet.

Enligt det nationella registret över försvunna personer saknas nu 100 099 människor i Mexiko. Ungefär 75 procent av de saknade är män.

I april varnade FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden för att det i Mexiko råder en ”alarmerande ökning av påtvingade försvinnanden” och beskriver situationen som ”hjärtskärande”.

Avfärdas av presidenten

Kriminella grupper ligger bakom majoriteten av försvinnandena, enligt kommitténs rapport, som också pekar ut statstjänstemän för att se genom fingrarna med eller aktivt medverka till bortföranden.

Rapporten avfärdas dock av Mexikos president Andrés Manuel López Obrador som hävdar att hans regering varken tolererar straffrihet eller korruption.

Rättighetsgrupper kräver nu krafttag för att hantera problemet, som skenat de senaste åren i takt med att drogrelaterat våld skakat landet. Som en motreaktion på långsamma polisutredningar har sökgrupper med anhöriga till saknade bildats, som själva letar efter gömda gravar.

"Mänsklig tragedi"

FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, instämmer i kraven från rättighetsgrupperna och kallar den dystra milstolpen för en ”mänsklig tragedi av enorma proportioner”.

Cecilia Flores, ledare för en av sökgrupperna, menar att problemet ökar då det inte prioriteras av myndigheterna.

– För dem är en försvunnen person detsamma som en kriminell mindre och ytterligare en till statistiken, säger hon.

Endast 35 av de registrerade försvinnandena har lett till fällande domar, vilket enligt Bachelet visar på en ökande straffrihet och ett ineffektivt utredningsarbete.

Artikeln har uppdaterats.