Radar · Morgonkollen

Etiska dilemman kring ny donationslag

I dag ska riksdagen fatta beslut som skulle kunna ge fler möjligheter till organdonationer.

För att stävja bristen på donerade organ kan det snart vara möjligt med organbevarande behandling på döende patienter. Men kritiker menar att detta kan minska allmänhetens förtroende kring donationer.
I dag ska riksdagen fatta beslut i frågan, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Omkring 800 personer i Sverige väntar just nu på transplantation – men det råder stor brist på organ.

I dag ska riksdagen fatta beslut om en ny lagändring som ska öka tillgången till donerade organ genom så kallad organbevarande behandling. Men kritiker varnar för att detta kan minska allmänhetens förtroende för organdonation, enligt Ekot.

Förslaget som det handlar om, vill göra det möjligt att sätta in behandling som till exempel intubering eller respiratorvård enbart för att bevara organen, detta ska kunna ske under tiden som patientens donationsvilja utreds.

– Om patienten intuberas och påbörjar respiratorvård utan att man har tillfrågat de närstående så tror jag att de kan tycka att det här är olustigt, och det kan finnas en risk att viljan att skapa fler donatorer – att kunna hjälpa fler patienter – att det går fel, säger Nils Ståhl, donationsansvarig läkare på Skånes universitetssjukhus, till radion.

Men flera donationsansvariga läkare välkomnar förändringen, framför allt när anhöriga uttrycker att det är patientens tydliga vilja att donera:

– När det finns tydliga tecken på samtycke från den döende människan som är bortom räddning så tycker jag att det är bra att den möjligheten finns, säger Andreas Hvarfner, intensivvårdsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset, till Ekot.