Radar · Inrikes

Så ska skuldsättningen från bostadsbidraget minska

Färre skulle bli återbetalningsskyldiga för bostadsbidraget om det görs om.

Många som beviljas bostadsbidrag blir återbetalningsskyldiga. Vissa hamnar hos Kronofogden, trots att de har gjort allt rätt. Med ett nytt system skulle skuldsättningen minska med 90 procent, menar regeringens särskilda utredare.

I dag blir en tredjedel av alla som har beviljats bostadsbidrag återbetalningsskyldiga. Detta trots att flera av dem har gjort allt rätt, så som att ha informerat Försäkringskassan om sin ändrade inkomst. Men på grund av bidragets nuvarande konstruktion får de ändå återkrav, skriver Åsa Karlsson Björkmarker, regeringens särskilda utredare om bostadsbidrag och underhållsstöd, i en debattartikel i Dagens nyheter.

Av de som får återkrav hamnar hela två tredjedelar i skuld och vissa riskerar att hamna hos Kronofogden. Framför allt drabbar det studenter, folk som tidigare varit arbetslösa och projekt- eller timanställda.

”Det är en orimlig ordning för ett bidrag som är tänkt att hjälpa de med sämst ekonomi” skriver Åsa Karlsson Björkmarker.

Borde baseras på tidigare inkomster

Därför föreslår hon i utredningen att dagens system, som baseras på en uppskattning av hur mycket den sökande ska tjäna kommande år, i stället ska baseras på historiska månadsuppgifter.

En sådan förändring skulle minska skuldsättningen som uppstår av bostadsbidragen med 90 procent, skriver Åsa Karlsson Björkmarker. Dessutom kommer fler som har rätt till bidraget våga ansöka när risken minskar att bli återbetalningsskyldig.

I utredningen föreslås även att stödet till bostad stärks rejält. Det handlar bland annat om att höja taket och golvet för bostadskostnader, utöka stödet till bostadsyta från tre till fem barn och underlätta för barnfamiljer utan bostadskontrakt att få del av stödet för barnkostnader.