Radar · Miljö

Nya koldioxidavtalet i rätt riktning — men räcker inte

Även flyget kommer att omfattas av utsläppshandeln enligt EU:s nya överenskommelse.

Tidigt på söndagsmorgonen kom Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen överens om ramarna för att minska Europas koldioxidutsläpp. Men miljöorganisationer menar att det visserligen är ett steg i rätt riktning, men ett för litet steg.

Överenskommelsen innebär att de sektorer som ingår i EU:s utsläppshandel kommer att minska sina utsläpp motsvarande 62 procent till 2030, att den fria tilldelningen till industrin i princip halveras till 2030 och att EU får de nya klimattullarna på plats, som kommer att pressa andra delar av världen att också betala för sin klimatpåverkan.

I paketet ingår även EU:s nya sociala klimatfond samt infasning av koldioxidtullar som prissätter utsläpp även utanför Europa. Det ska göra att industrin inom EU inte slås ut av konkurrerande företag utanför EU som inte har samma högt satta klimatambitioner.

Klimattullar införs

Miljöpartiets Jakop Dalunde, Europaparlamentariker som varit gröna gruppens förhandlare i både industriutskottet och transportutskottet, ser positivt på utfallet men hade velat se ännu högre ambitioner:

– Det här är ett nödvändigt steg för att Europa ska ta sin del av ansvaret för den gröna omställningen. Jag hade velat se ännu högre ambitionsnivåer, men att minska mängden utsläppsrätter med 62 procent till 2030 är ändå en politisk framgång för oss gröna.

Inom ramen för överenskommelsen inför EU också klimattullar, som kommer att göra så att länder som inte själva satt ett pris på koldioxid under produktionsprocessen kommer att behöva betala en avgift om dessa varor ska importeras till EU,

Överenskommelsen välkomnas av flera miljöorganisationer, men samtidigt understryker till exempel Världsnaturfonden, WWF, att avtalet inte är tillräckligt för att nå upp till nivåerna i Parisavtalet.

– Även om överenskommelsen innebär en välkommen skärpning av utsläppshandeln når den inte hela vägen fram, säger David Mjureke, senior rådgivare på WWF.

Gratis utsläppsrätter

– Utsläppen inom utsläppshandeln måste minska med åtminstone 70 procent till 2030 jämfört med 2005 för att EU ska agera i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Överenskommelsen innebär att EU fortsätter att dela ut utsläppsrätter gratis till industrin. Mellan 2021 och 2030 kommer industrin att få ungefär 5 miljarder utsläppsrätter gratis till ett värde som överstiger 400 miljarder euro med dagens prisnivå, något som enligt WWF bör upphöra snarast möjligt:

– Att företag med höga växthusgasutsläpp får utsläppsrätter gratis innebär en konkurrensnackdel för företag som investerat i klimatsmart teknik. Det motverkar teknikskiften och försenar därmed klimatomställningen. Det strider också mot principen om att förorenare ska betala för sina utsläpp och skapar trovärdighetsproblem för EU gentemot andra länder, säger David Mjureke.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV