Radar · Politik

Pehrson anmäld internt i Liberalerna

Liberalernas partiledare Johan Pehrson (L) presenterade partiets nya partisekreterare, Gulan Avci till vänster.

Partiledaren Johan Pehrson (L) har anmälts för att inte ha förankrat den nya politiken i Liberalernas partistyrelse. Samtidigt har L valt ny partisekreterare i form av Gulan Avci, som ska lappa ihop åsikterna.

Johan Pehrson informerade aldrig partistyrelsen om innehållet i Tidöavtalet som slutits mellan M, KD, L och SD, rapporterar Göteborgs-Posten

Han har nu enligt ett mejl som tidningen tagit del av anmälts till partiets granskningsutskott för att ha brutit mot partiets stadgar. 

”Jag tycker det är extremt olyckligt, odemokratiskt och visar på bristande ledarskap”, skriver partistyrelseledamoten Simona Mohamsson (L) i mejlet. 

Svårsmält för L 

Tidöavtalet innehåller sådant som visitationszoner, en väsentligt stramare migrationspolitik och minskat bistånd – punkter som har varit svårsmälta för Liberalerna. 

– Jag tycker att det utfall vi nu har sett är bra, men det innehåller delar som naturligtvis är svårsmälta även för mig. Men alla gånger jag har samarbetat så har man fått ge och ta, säger Johan Pehrson. 

Han anser att avtalet har förankrats väl men att det var riksdagsgruppen som skulle fatta det slutgiltiga beslutet och inte partistyrelsen. 

– Vi har löpande haft diskussioner med partistyrelsen och varit tydliga med att vi ska fatta beslut i riksdagsgruppen, säger han. 

"Väldigt stolt" 

Liberalerna har utsett Gulan Avci till ny partisekreterare efter Maria Nilsson, som tillträdde så sent som i april. Avci får nu i uppdrag att åka runt i landet och förankra partiets nya politik. 

Det har redan höjts röster inom L om att man behöver ha ett nytt så kallat partiråd för att ta ställning till Tidöavtalet. De sakpolitiska förlusterna är betydligt större än vinsterna, enligt Stockholmsförbundets ordförande Anna-Lena Johansson, vilket Svenska Dagbladet rapporterat. 

Gulan Avci säger att hon tagit kontakt med Johansson. 

– Jag är väldigt stolt över att tillhöra ett parti där vi kan ha högt i tak. Det har varit livliga diskussioner men vi är också ett parti som håller oss till majoritetsbeslut. 

Hon ser ingen anledning att ha ett extra partiråd och inte heller Johan Pehrson tycker att det är nödvändigt. 

Röstar med samvetet 

Riksdagsledamoten Anna Starbrink är en av liberalerna som kräver ett nytt partiråd. Hon säger att hon inte tänker rösta enligt partilinjen om att införa ett nationellt tiggeriförbud eller begränsa rätten till tolk i vården och domstolar. 

– Alla delar kommer att komma tillbaka som olika propositioner, i många fall kanske det blir bra utredningar, men just i de här frågorna behöver jag markera att jag inte kan ställa upp. 

En annan fråga som gnager i henne är den om att minska biståndet, men den frågan är kopplad till regeringens budget vilket gör att Starbrink tänker följa partilinjen. 

– Jag är här för att göra skillnad och driva liberala frågor och det betyder att jag kommer att använda min rösträtt, sedan är det självklart så att partierna måste hålla ihop i de stora, viktiga frågorna som regeringsbildning och budget, annars får vi en regeringskris. I andra frågor tycker jag att vi som ledamöter får följa vårt samvete. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV