Radar · Utrikes

Miljontals fattiga barn av kriget – flest ryska

Barn tittar ut från ett tåg som är på väg att avgå från Kramatorsk i östra Ukraina.

Miljontals fler barn i Östeuropa och Centralasien har hamnat i fattigdom på grund av kriget i Ukraina och den efterföljande ekonomiska krisen, enligt en ny rapport från FN:s barnorgan Unicef. Ryssland startade kriget – och är också det land där överlägset flest barn drabbats av fattigdomen.

”Barn i hela regionen sveps med i det här krigets förfärliga svallvågor”, säger Afshan Khan, chef för Unicef Europa och Centralasien, enligt ett pressmeddelande.

Kriget i Ukraina och den ekonomiska krisen med ökad inflation som följt har lett till att ytterligare fyra miljoner barn i Östeuropa och Centralasien hamnat i fattigdom, en ökning på nära 20 procent från året innan, enligt rapporten.

”Utöver krigets uppenbara fasor – mördandet och lemlästandet av barn och massflykt – får de ekonomiska konsekvenserna av kriget i Ukraina förödande följder för barn runtom i Östeuropa och Centralasien”, säger Khan.

Tio miljoner fler i fattigdom

Siffran har tagits fram genom att jämföra tillväxtprognoser från Internationella valutafonden (IMF) för 2022 som gjorts före och efter krigets utbrott, tillsammans med Unicefs analysmodell för hur förändringar i ekonomin påverkar risk för barnfattigdom, utbildning och hälsa.

Enligt rapporten hamnar totalt över tio miljoner människor i regionen ytterligare i fattigdom, och av dem är nära fyra miljoner barn. Ökningen i barnfattigdom är omkring 19 procent högre än vad som beräknades utan kriget och den ekonomiska nedgången.

Ryssland står för nästan tre fjärdedelar av ökningen i antal barn, där ytterligare 2,8 miljoner barn nu lever under fattigdomsgränsen. Ukraina och Rumänien följer efter, med omkring en halv miljon och 110 000 barn fler i fattigdom.

Förlorad skolgång

Rapporten visar även att den ökade fattigdomen kan bidra till att tusentals barn får en bristfällig utbildning och ytterligare 4 500 spädbarn kommer att dö innan de hunnit fylla ett år.

Svårigheter för familjer i eller på gränsen till fattigdom förstärks när regeringar krymper de offentliga utgifterna, höjer konsumtionsskatter eller vidtar andra åtstramningsåtgärder för att på kort sikt stärka ekonomin, eftersom det minskar tillgången och kvaliteten på det stöd som familjer är beroende av, enligt Unicef.

”Vi måste skydda och bygga ut stödet för sårbara familjer innan situationen blir ännu värre”, säger Khan.