Radar · Inrikes

Vistelseförbud för gängkriminella ska utredas 

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Regeringen ska utreda om individer i kriminella miljöer bör kunna få vistelseförbud i vissa områden. Rikspolischefen har tidigare begärt att gängkriminella bör kunna förbjudas från att befinna sig på utsatta platser – utan att de dömts för brott.

Regeringen vill undersöka om det går att utfärda så kallade vistelseförbud, alltså förbud mot att vistas i en viss zon, för kriminella som exempelvis är involverade i gäng eller som säljer droger. 

Syftet är att få bort de mest brottsaktiva från utsatta platser för att lugna ner pågående konflikter och minska brottsligheten, enligt regeringen. 

– Man kan idag beläggas med vistelseförbud om man är villkorligt frigiven. Men det finns inte som självständig påföljd. Vi vill att man i ett mycket tidigare skede, när man är dömd till vissa brott, också ska beläggas med fotboja så att man inte får lov att uppehålla sig på vissa platser, säger justitieminister Morgan Johansson (S). 

Finns i Danmark 

Han tror att detta skulle kunna få stor betydelse och framhåller att möjligheten redan finns i Danmark. 

– Det är en av de delar vi plockar upp från det danska framgångsrika arbetet. Vi ser att det här sättet att jobba, det behöver vi genomföra också i Sverige, säger Morgan Johansson. 

Förslaget finns inte med i regeringens 34-punktsprogram mot gängbrottsligheten utan är en åtgärd utöver det. Reformen beräknas kunna bli verklighet under nästa mandatperiod. 

Rikspolischef Anders Thornberg lyfte frågan i en debattartikel i december, där han framförde att kriminella ska kunna beläggas med vistelseförbud i vissa områden för att förebygga grov brottslighet. Men hans förslag var att det skulle kunna ske utan att en person dömts för brott. 

Bryta sekretess 

Även oppositionen har krävt möjlighet att utfärda vistelseförbud i vissa bostadsområden, då har det gällt efter avtjänat straff. 

Regeringen tillsätter också en utredning för att förbättra möjligheterna till informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter och andra statliga myndigheter, kommuner och fristående skolor. 

– Vi har en lång diskussion om vilka begränsningar som finns och vilken typ av information man får lov att dela. Här behöver vi göra en rejäl översyn för att se till att sekretessreglerna blir mer moderna och med syftet att öka effektiviteten när det gäller brottsbekämpningen, säger Morgan Johansson. 

 Övervaka smitare 

Man vill även se över frågan om hemlig övervakning kan användas för att spåra personer som håller sig undan ett fängelsestraff. Det kan både handla om brottslingar som dömts till fängelse men inte dyker upp när det är dags att börja avtjäna det, och sådana som rymmer från fängelset. 

På torsdagen beslutade regeringen om totalt tolv propositioner för att bekämpa gängkriminalitet. Det rör sig om redan kända förslag som bland annat skärpta straff för knivbrott, förbud mot anonyma kontantkort, ett system för kronvittnen, skydd för vittnen, skärpt straff för mened och ökad kontroll när straff avtjänas med fotboja.