Krönikor

Med osynligt bläck ritar Putin om Europakartan

Även om den gamle KGB-agenten på tronen i Kreml ända sedan han steg till maktens högsta tinnar förmått sätta rädsla i omvärlden har han fram tills nyligen ändå alltid framstått som rationellt beräknande.

Ja, det som oroat mig och antagligen många andra de senaste veckorna är den plötsliga bristen på iskyla. Det som verkligen skrämmer är den överraskande hettan. Från ytterligt sinnrik maktspelare till kränkt nationalromantiker.

Frågan är dock om Putin verkligen har tappat greppet om verkligheten, eller om han snarare spelar på våra rädslor, skapar förvirring och på så sätt lyckas dölja sina verkliga planer. Jag säger inte att jag vet. Ingen vet verkligen. Men här är hur som helst en teori som kan vara värd att tänka på. Hela världens blickar är riktade mot Ukraina, men vad sker egentligen samtidigt i Belarus?

Du får nu två uppgifter: 1) Sök upp Belarus på kartan och 2) gör en internetsökning på ”Suwalki-korridoren”. Detta är det militära namnet på den korta landsgräns som förbinder Nato-länderna Polen och Litauen med varandra. När du tittar på kartan kan du se att vi i dess södra ände finner Belarus, och i den norra den ryska enklaven Kaliningrad. Suwalki-korridoren är med andra ord den enda lilla remsa som knyter samman de baltiska staterna med resten av Nato.

Skulle Ryssland stå med marschfärdiga trupper i båda ändar av korridoren så har de inte enbart en snabb väg in i både Litauen och Polen, de skulle även vid behov kunna skära av de baltiska länderna, vilka alla är med i Nato, från militäralliansens övriga europeiska medlemmar. Ja, står Putins trupper i både Kaliningrad och Belarus så är baltstaterna i princip redan avskurna.

Omkring 30 000 man lär just nu befinna sig på belarusisk mark. Inte sedan kalla krigets och Sovjetunionens dagar, har så många ryska trupper befunnit sig på detta territorium. Den sedan flera år kraftigt försvagade Lukasjenka har inte mycket att säga till om (kanske vill han inte ens säga ifrån). Frågan vi måste ställa oss är om Ryssland, oavsett hur det går i Ukraina, kommer att dra sig tillbaka från Belarus? Sannolikheten för detta får anses vara ganska liten.

Mest troligt är att Europa, när spelet om Ukraina spelats till sitt slut, kommer att stå inför ett helt annat säkerhetspolitiskt läge. Ett läge där Putin i värsta fall tillkämpat sig kontroll över både Belarus och Ukraina, samtidigt som han i princip ringat in Estland, Lettland och Litauen, och skapat en hård gräns mot fyra andra NATO-länder (Ungern, Slovakien, Polen och Rumänien).

Lika trolig som denna teori är kanske att den maktfullkomlige gubben i Kreml helt enkelt börjat bli senil eller bara lider av svårartad megalomani, och att ingen i kretsen runt honom vågar göra något åt saken. Men även om invasionen av Ukraina skulle dra ut på tiden eller rent av skita sig, så kommer troligen Belarus att i slutet av denna resa vara en de facto-satellitstat till storebrodern i öst, och Europas karta att ha ritats om med osynligt bläck. En tyst och ”mjuk” annektering av det här slaget skulle i alla avseenden återigen få Putin att träda in i den iskalla rationalitetens ljus.

Tumme upp:

Podden The Ezra Klein show, många bra diskussioner om Putin.

Ner:

Gubbjävlar som tror att livet är ett parti Risk.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV