Radar · Inrikes

Friskolor mister tillstånd – leds av olämpliga

Skolinspektionen återkallar tillstånd för friskolehuvudmän.

Skolinspektionen drar tillbaka tillståndet för två fristående skolhuvudmän. Flera i ledande positioner bedöms som olämpliga. Står sig beslutet innebär det att tre skolor med totalt 1 200 elever måste stänga till sommaren.

Besluten gäller Stiftelsen för bildning i Sverige samt dess helägda dotterbolag Edinit AB. Stiftelsen driver en grundskola i Vällingby i västra Stockholm och Edinit driver två gymnasieskolor – en i Stockholm och en i Göteborg.

Skolinspektionen motiverar besluten med att flera av skolföreträdarna är olämpliga.

Inspektionen pekar på ”bristande vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och ekonomisk misskötsamhet, bristande laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.”

Återkallandet gäller från och med sista juni i år. Det innebär att eleverna kan gå kvar i sina skolor terminen ut.

De berörda skolorna är Jacobiskolan i västra Stockholm med 700 grundskoleelever. De två gymnasieskolorna International IT College i Stockholm respektive Göteborg har totalt cirka 500 elever. Samtliga är registrerade som skolor med allmän inriktning.

– Om vi ser att det finns en uppenbar risk för eleverna att verksamheten fortsätter kan vi dra in tillståndet omedelbart, men vi har inga sådana uppgifter här, säger enhetschef Anna Bergqvist vid Skolinspektionen.

I beslutet skriver Skolinspektionen att huvudmännens agerande kan drabba eleverna på sikt. En ordnad avveckling under våren ger berörda kommuner tid att ordna plats på andra skolor.

Samma grundare

Gemensamt för Stiftelsen för bildning och Edenit är att de stiftades av samma person som startade Al-Azharstiftelsen i Örebro. Den stiftelsen blev av med sitt tillstånd att driva skola förra sommaren. Skälet: kopplingar till våldsbejakande islamism i styrelsen.

Dessutom hade tidigare styrelseledamöter dömts för grova ekobrott, och verksamhetens stiftare till grov trolöshet mot huvudman, efter att ha använt skolans pengar till att starta en islamisk bank.

Uppgifterna vi hade i Örebrofallet, om våldsbejakande islamism, var betydligt allvarligare. Där fanns en uppenbar risk för eleverna att påverkas. Sådana uppgifter har vi inte i de här fallen, säger Anna Bergqvist.

Flera olämpliga

Men när Skolinspektionen gick vidare och granskade personerna i ägar- och ledningskretsen för Stiftelsen för bildning samt Edenit blev det ett underkännande även för dem.

Vi konstaterar att flera av dem är olämpliga. Det handlar bland annat om att man tidigare fått ett tillstånd att driva förskola i Stockholm återkallat, säger Anna Bergqvist.

Ytterligare ett skäl är att styrelseledamöter bytts ut – men först när inget alternativ fanns.
Man har tidigare haft olämpliga personer i styrelsen men låtit dem sitta kvar – fram till i februari, när vi kommunicerar vårt underlag. Då byttes de ut. Det i sig gör ledningen olämplig. Vi vet också att en tidigare styrelseperson, som bedömts som olämplig, fortfarande har ett inflytande, säger Anna Bergqvist.

Växande utredning

Skolinspektionens granskningar av Stiftelsen för bildning och Edenit inleddes hösten 2019 och har alltså fortgått i mer än två år.

TT: Varför har det tagit så lång tid?

– Det har varit en jätteomfattande utredning, och det har tagit tid att reda ut hur ägar- och ledningsförhållandena ser ut, säger Anna Bergqvist och fortsätter:
Det har också skett förändringar under handläggningen – styrelseledamöter bytts ut, och då växer utredningen. Det har också pågått parallella processer hos andra myndigheter.
Skolinspektionens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Fakta: Skolinspektionens kritik

Stiftelsen för bildning i Sverige, med dotterbolaget Edenit, initierades av en person som tidigare dömts för grov trolöshet mot huvudman. Detta för att pengar till skolverksamhet gått till att starta en muslimsk bank.
Denna person har stort inflytande över verksamheten.
Stiftelsen har haft utestående fordringar på den tidigare Al-Azharstiftelsen i Örebro, men inte börjat driva in dem förrän myndigheter börjat ställa frågor.
Stiftelsen har restförts för stora skatteskulder hos Kronofogden.
Fyra tidigare styrelseledamöter har trots dessa brister fått sitta kvar i styrelsen, fram till Skolinspektionen meddelade sin inställning.
Källa: Skolinspektionens beslut 2019:7839 och 2019:7841

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV