Radar · Politik

Förslag: Reseavdrag för kollektivtrafik och cykel

Om regeringens förslag går igenom kan även kollektivtrafikanter få göra skatteavdrag för resor.

Reseavdraget ska grundas på avstånd, inte på kostnad, föreslår regeringen. Avdraget ska också kunna tillämpas oavsett färdmedel. 

På torsdagen lade regeringen fram ett förslag om ett nytt avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats. Avdraget ska baseras på avstånd istället för resans kostnad och ska även vara färdmedelsneutralt. Enligt regeringen kommer 260 000 fler att omfattas av avdraget jämfört med dagens system.

– Det är den största reformeringen av reseavdraget på decennier, sa finansminister Mikael Damberg (S) på en pressträff.

Upplägget är tänkt att gynna den som kan göra billiga resor, till exempel reser kollektivt, cyklar eller samåker. Avståndet mellan bostad och arbetsplats måste dock minst vara 3 mil enkel resa i storstadskommuner och 1,5 mil i övriga landet.

Förslaget finns i en lagrådsremiss och utgår från en skattereduktion på fem kronor milen, jämfört med de 18,5 kronor som gäller i dag. Avdraget kan tillämpas för resor upp till åtta mil enkel resa. Senare i år kommer regeringen lägga fram ett förslag om att höja skattereduktionen till åtta kronor milen och avståndsgränsen till 12 mil.

Förslaget kommer nu att granskas av Lagrådet. De nya reglerna planeras att träda i kraft den 1 januari 2023.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV