Radar · Utrikes

Granskning: Många unga och fattiga har dödats

De flesta ryska soldater som har dött under invasionen av Ukraina kommer från fattiga förhållanden och minoritetsgrupper, enligt en granskning som den ryska nyhetssajten Mediazona gjort.

De flesta av de ryska soldater som har dödats under invasionen av Ukraina är unga, kommer från fattiga förhållanden och från etniska minoritetsgrupper, enligt en granskning gjord av en rysk nyhetssajt.

Den ryska militärens förluster har varit stora under den storskaliga invasionen av Ukraina som inleddes den 24 februari. Genom att analysera information från öppna källor uppger den ryska nyhetssajten Mediazona att den har kunnat verifiera uppgifter om 2099 ryska soldater som har dödats i strid fram till den 6 maj.

Enligt nyhetssajten var de flesta av dem, i de fall där åldern nämndes, mellan 21 och 23 år gamla. 74 av dem hade inte fyllt 20 än. Merparten kom från södra Ryssland, bland annat norra Kaukasus där många är muslimer, och även från centrala Sibirien.

Få från Moskva

Det största antalet bekräftade dödsfall, 135 stycken, kom från den muslimska delrepubliken Dagestan i norra Kaukasus. 98 döda soldater kom från delrepubliken Burjatien i Sibirien, där många från minoritetsfolket Burjater är bosatta.

Bara en handfull soldater från de välbärgade storstäderna Moskva och S:t Petersburg finns med i materialet som granskats.

Kraven för militärtjänstgöring i marktrupperna är relativt låga, och de bästa och bäst utbildade soldaterna samt framtida officerare går till andra grenar av de ryska väpnade styrkorna som luft- och rymdstyrkor, strategiska raketstyrkor och flottan, säger Pavel Luzin vid nyhetssajten Riddle Russia i en kommentar.

Spretiga uppgifter

Ryssland har inte lämnat ut särskilt mycket uppgifter om hur många av landets soldater som har dödats i kriget. Den 2 mars uppgav landet att 498 soldater dödats och den 25 mars 1 351. Sedan dess har inga siffror offentliggjorts.

Ukraina har hävdat att 27 000 ryska soldater har dödats, och även om västliga källor anser att den siffran är för hög uppskattas dödstalen av väst till många gånger högre än de ryska siffrorna.